maandag, 14. augustus 2017 - 16:13 Update: 14-08-2017 16:48

Nettoverlies NS door boete van 41 miljoen van ACM

Nettoverlies NS door boete van 41 miljoen van ACM
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

De NS is over het eerste halfjaar van 2017 in de rode cijfers beland. Er werd een nettoverlies van 14 miljoen euro in de boeken opgetekend. 'Door de door ACM opgelegde boete van 41 miljoen euro, waartegen NS bezwaar heeft aangetekend, rapporteert de NS Groep een netto verlies van 14 miljoen euro over het eerste halfjaar van 2017 vergeleken met een winst van 69 miljoen euro over de vergelijkbare periode van 2016.

Nieuwe dienstregeling

Het eerste halfjaar van 2017 stond bij NS in het teken van een compleet vernieuwde dienstregeling met dagelijks 150 extra treinen. Dit was nodig om de verwachte groei voor de komende jaren mogelijk te maken. Aanvankelijk leidde dit zoals verwacht tot een tijdelijk lagere punctualiteit, die zich in het tweede kwartaal weer herstelde. 

Het percentage treinreizigers dat op tijd kwam, was het eerste halfjaar van 2017 uiteindelijk 91,4% (eerste halfjaar 2016: 91,8). De snelle introductie van nieuwe Sprinters leidde in het tweede kwartaal tot goede resultaten. De klanttevredenheid was met 77,8% hoger dan over het eerste halfjaar van 2016 (76,2%).

Van Boxtel

Roger van Boxtel, president-directeur van NS: 'Met de introductie van de nieuwe dienstregeling hebben we de grootste wijzigingen in tien jaar tijd doorgevoerd. We zagen dat het binnen enkele weken de goede kant op ging. Ook konden we tussentijds nog verbeteringen doorvoeren. Tegelijkertijd hebben we tientallen nieuwe sprinters op het spoor gebracht, wat voor de reiziger vrijwel geruisloos is verlopen'.

'Dat is te danken aan de zorgvuldige voorbereiding en het harde werk van onze mensen. De hogesnelheidslijn blijft een uitdaging die de volle aandacht heeft. Over het algemeen gaan we gestaag de goede kant op. De focus blijft op de uitvoering van onze strategie ‘Spoorslags Beter’, in het belang van de reiziger', aldus Van Boxtel

Financiën

De omzet voor de groep is met € 44 miljoen gedaald van € 2.573 miljoen over het eerste halfjaar van 2016 naar € 2.529 miljoen over het eerste halfjaar 2017. Het aantal reizigers binnen Nederland dat voor de trein kiest, groeit landelijk met ongeveer 2% per jaar. 

De omzet van de Nederlandse reizigers- en stationsactiviteiten steeg licht van € 1.471 miljoen in het eerste halfjaar van 2016 naar € 1.482 miljoen in de eerste helft van 2017, ondanks het feit dat NS afscheid nam van de concessie 'Hoekse lijn' en enkele lijnen in Limburg. 

De groei was met name het gevolg van volumegroei in reizigerskilometers, de tariefsverhoging van gemiddeld 0,4% en een positieve omzetontwikkeling van de retail-activiteiten op de stations van NS. Daarnaast was de omzetgroei in Nederland lager dan de stijging van vooral personeels- en overige bedrijfslasten. 

Dit werd veroorzaakt doordat NS enkele belangrijke investeringen deed in de dienstverlening voor reizigers, met het oog op het realiseren van de uitdagende concessie-afspraken voor 2019. NS investeerde onder meer in extra personeel op de trein als onderdeel van de uitvoering van het veiligheidsakkoord, in de instroom van het nieuwe treintype FLIRT en in het verder verbeteren van de deur-tot-deur-reis voor onze reizigers.

Buitenlandse activiteiten

De omzet van onze buitenlandse activiteiten daalde van € 993 over het eerste halfjaar van 2016 miljoen naar € 948 miljoen over het eerste halfjaar van 2017. Deze daling wordt volledig veroorzaakt door de daling van de koers van het Britse pond. Tegen een constante koers van het Britse pond zou de omzetstijging van de buitenlandse activiteiten ongeveer € 40 miljoen hebben bedragen. 

In Duitsland steeg de omzet met ruim € 21 miljoen, onder andere door de start van de nieuwe concessie Saale-Thuringen-Sudharz in het najaar van 2016. De resultaten van Abellio waren lager dan vorig jaar als gevolg van lagere resultaten bij ScotRail en het feit dat de Northern Rail-concessie op 1 april 2016 overgedragen is aan de nieuwe vervoerder.

Het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten, het resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) geschoond van bijzondere posten[1], over het eerste halfjaar voor de NS Groep kwam uit op € 44 miljoen ten opzichte van € 85 miljoen in de vergelijkbare periode in 2016. De lagere resultaten uit het Nederlands reizigersbedrijf en Abellio waren hier debet aan.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):