donderdag, 5. januari 2023 - 13:18

Huishoudens blijven sparen

Spaarvarken
Foto: SXC
Den Haag

In het derde kwartaal van 2022 bedroegen de besparingen van huishoudens 12,2 miljard euro. Dit is 160 miljoen euro minder dan in het derde kwartaal van 2021. Huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk) hebben vooral door hogere prijzen meer uitgegeven. Doordat het beschikbaar inkomen ook toenam, bleven de vrije besparingen op peil. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De besparingen zijn wat er van het beschikbaar inkomen overblijft na aftrek van de consumptie. Het beschikbaar inkomen was 11,2 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2021. De consumptieve bestedingen namen met 11,3 miljard euro toe. De besparingen waren nog steeds hoger dan voor de coronacrisis in 2019.

De toename van het beschikbaar inkomen komt met name door de relatief grote stijging van de lonen van werknemers met 5,4 miljard euro. Dit komt enerzijds door hogere lonen en anderzijds door een toename van het aantal werkenden. Verder waren de sociale uitkeringen ruim 1,8 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2021.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):