donderdag, 19. oktober 2023 - 13:01 Update: 19-10-2023 13:07

CBS: Werkloosheid in afgelopen 3 maanden gestegen

cwi-werk-baan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6.000 per maand toe. Daarmee waren er in september 371.000 werklozen van 15 tot 75 jaar. Dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. 'Deze ontwikkeling past bij de verslechtering van het conjunctuurbeeld', zo meldt het CBS donderdag.

CBS en UWV

In de afgelopen drie maanden kwamen er elke maand gemiddeld 1.000 mensen bij met betaald werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind september 155.000 lopende WW-uitkeringen.

3,6 miljoen geen betaald werk

In september 2023 hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden hebben gezocht naar en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking is in de afgelopen drie maanden gelijk gebleven.

Werkloosheid gestegen, sterkst bij jongeren

In september 2023 is het werkloosheidspercentage toegenomen naar 3,7. In juni van dit jaar was dit nog 3,5. Vooral de jeugdwerkloosheid nam in deze periode toe, namelijk van 8,3 naar 8,8 procent. Daarmee zet de ontwikkeling door dat de werkloosheid vooral stijgt onder jongeren (15 tot 25 jaar) die nog relatief kort geleden aan het werk waren. Zie ook: Toename aantal jonge werklozen die recent nog werk hadden. Ruim 80 procent van de werkloze jongeren is scholier of student.

Ouderen minder werkloos

De werkloosheid lag bij oudere leeftijdsgroepen aanzienlijk lager, maar liep ook licht op sinds juni; bij 25- tot 45-jarigen van 2,8 naar 2,9 procent en bij 45- tot 75-jarigen van 2,1 naar 2,2 procent. De actuele ontwikkeling van de werkloosheid past bij het slechtere conjunctuurbeeld van de afgelopen maanden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):