maandag, 23. mei 2016 - 16:13 Update: 23-05-2016 16:18

Nederland treedt toe tot bestuur WHO

Nederland treedt toe tot bestuur WHO
Foto: RVD
Den Haag

Voor de komende drie jaar is Nederland vanaf deze week lid van het uitvoerend bestuur van de World Health Organization (WHO).

Minister Edith Schippers (VWS) woont maandag en dinsdag in Genève de 69e World Health Assembly bij, de jaarlijkse algemene vergadering van de WHO, waarop dit lidmaatschap wordt bekrachtigd.

De WHO is de mondiale organisatie die als doel heeft de wereldwijde volksgezondheid te beschermen en te stimuleren. Zij doet dit onder andere door richtlijnen voor gezondheidsbeleid op te stellen en door praktische kennis en expertise te ontwikkelen en aan lidstaten aan te bieden. De WHO telt 194 lidstaten. Door het lidmaatschap van het uitvoerend bestuur, kan Nederland het beleid van de WHO beter beïnvloeden.

Schippers sprak vanmiddag de algemene vergadering van de WHO toe. Zij deed dat als voorzitter van de Europese Raad van ministers van Volksgezondheid. Nederland bekleedt in het eerste halfjaar van 2016 het voorzitterschap van de Europese Unie. Schippers riep in haar speech de WHO namens de EU op tot meer slagvaardigheid, in het bijzonder als het gaat om ziekte-uitbraken en noodsituaties. 

'De WHO moet innovatief en resultaatgericht zijn, en meer bereid zijn om met partners buiten de zorgsector samen te werken', aldus Schippers. Ze wees op de risico's van recente uitbraken zoals Ebola, maar ook op de wereldwijde problematiek van antibioticaresistentie. Zij verwelkomde de inspanningen van de WHO om de lidstaten praktisch te ondersteunen bij het opstellen van nationale actieplannen tegen antibioticaresistentie.

Schippers kaart in Genève eveneens de Nederlandse prioriteiten tijdens het EU-voorzitterschap aan. Het gaat hier naast de aanpak van antibioticaresistentie om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure, innovatieve medicijnen en om productverbetering van voedsel (minder zout, vet en calorieën).

In de marge van de algemene vergadering van de WHO heeft Schippers in Gèneve een reeks bilaterale ontmoetingen met collega-ministers, waaronder die uit Duitsland, Polen, Pakistan, Ethiopië, Thailand, Canada, Zweden, Indonesië, Tsjechië, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):