maandag, 22. augustus 2016 - 20:52

Kind van vrouw met overgewicht en diabetes is vaak te dik als puber

Kind van vrouw met overgewicht en diabetes is vaak te dik als puber
Foto: Archief FBF
Utrecht

Kinderen van vrouwen met overgewicht en type-2 diabetes hebben een grotere kans op overgewicht tot aan de pubertijd. Dit blijkt uit de eerste studie waarin kinderen van vrouwen met diabetes tot in de pubertijd zijn gevolgd. Om overgewicht bij hen te voorkomen is het belangrijk dat zorgverleners het gewicht van zowel de aanstaande moeder als het kind continu blijven monitoren. Dit adviseert Nurah Hammoud die op 25 augustus promoveert aan het UMC Utrecht.

Arts-onderzoeker Nurah Hammoud onderzocht bij zwangeren met diabetes de groeiprofielen van baby’s in de baarmoeder. Ook onderzocht ze de verbanden tussen overgewicht vóór de geboorte, een te zwaar geboortegewicht én het gewicht tot 14-jarige leeftijd. Hammoud gebruikte hiervoor gegevens uit GGD-bestanden van kinderen van moeders met type-1 diabetes (‘jeugddiabetes’), type-2 diabetes (‘ouderdomsdiabetes’) en zwangerschapsdiabetes die zijn geboren in het UMC Utrecht tussen 1990 en 2006.
Nurah Hammoud legt uit: “Baby’s die te zwaar geboren worden, zijn meestal in de baarmoeder al te dik. Eenmaal te zwaar bij de geboorte, zijn kinderen van moeders met diabetes vaak ook zwaarder als puber.

Minder gezonde levensstijl

Overgewicht van kinderen uit zwangerschappen met type-2 diabetes kon deels worden verklaard door overgewicht van de moeder. Moeders met type-2 diabetes waren een stuk zwaarder dan moeders met type-1 diabetes of zwangerschapsdiabetes. Verder ontbeten kinderen van moeders met type-2 diabetes minder vaak, aten ze minder vaak tussendoortjes en waren ze minder vaak lid van een sportclub; dit zijn tekenen van een minder gezonde levensstijl in deze groep, hetgeen mogelijk ook bijdraagt aan hun grotere kans op overgewicht.

Preventie van overgewicht

Op basis van haar onderzoek adviseert Hammoud: “Het is belangrijk dat vrouwen met diabetes en een kinderwens al vroegtijdig een gezonde levensstijl aannemen zodat ze niet te zwaar zijn op het moment dat ze zwanger willen worden. Ook moeten zij buitensporige gewichtstoename tijdens de zwangerschap vermijden. Daarnaast zouden we eventueel zwangere vrouwen al in het eerste trimester kunnen screenen op zwangerschapsdiabetes. Tenslotte moeten we het gewicht van deze kinderen tijdens hun jeugd actief blijven monitoren met steun van jeugd- en schoolartsen en de ouders.”

Maatschappelijke kosten

Ongeveer 6 procent van de zwangeren in Nederland lijden aan type-1 of type-2 diabetes en 18 procent van zwangeren heeft last van zwangerschapsdiabetes. Ofschoon de gezondheid van kinderen van vrouwen met met name type-2 diabetes de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd, hebben zij een grotere kans op het ontwikkelen van diabetes en overgewicht. Hierdoor ontwikkelen zij vaak op termijn gezondheidsproblemen met hoge kosten voor de maatschappij: hetRIVM berekende in 2012 dat overgewicht na roken met € 1.6 miljard per jaar in Nederland de grootste zorgkosten met zich mee brengt.