woensdag, 3. november 2021 - 19:12

Ongevaccineerde coronapatiënten in het ziekenhuis bijna 20 jaar jonger dan gevaccineerde

ziekenhuis
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
De Bilt

De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen is 17 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor de IC intensive care is die kans als volledig gevaccineerde 33 keer zo klein.

Effectiviteit vaccins tegen ziekenhuisopnames blijft hoog

Vaccinatie beschermt goed tegen ziekte door een besmetting met SARS severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus-2, en zeer goed tegen ernstige COVID-19. Op dit moment is 84 procent van iedereen van 18 jaar en ouder gevaccineerd. Dit percentage stijgt nog mondjesmaat. 

Uit nieuwe analyses van ziekenhuis- en IC intensive care-opnames tot en met 31 oktober 2021, blijkt een nagenoeg onveranderde hoge werkzaamheid van COVID-19 vaccinatie tegen ziekenhuisopname (94%) en IC-opname (97%) over de periode juli-oktober. Dit betekent dat de kans voor volledig gevaccineerden om met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden 17 keer kleiner is dan voor ongevaccineerden. De kans om op de IC opgenomen te worden is 33 keer kleiner.

De vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname in leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder is 89%. Dit is minder hoog dan de vaccineffectiviteit in jongere leeftijdsgroepen. De kans op opname was ruim negen maal hoger bij ongevaccineerde dan bij gevaccineerde personen van 70 jaar en ouder. Van elke 100.000 mensen van 70 jaar en ouder die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, werden in oktober gemiddeld per dag 5,1 personen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis (figuur 1). Dit was 6,0 voor ongevaccineerden en 0,89 voor gedeeltelijk gevaccineerden. Van iedere 100.000 gevaccineerde personen vanaf 70 jaar werden in oktober gemiddeld per dag 0,82 personen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis.

Leeftijd en vaccinatiestatus opgenomen patiënten

De ongevaccineerde COVID-19 patiënten (mediane leeftijd van 59 jaar in oktober) zijn aanzienlijk jonger dan volledig gevaccineerde COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen (mediane leeftijd van 77 jaar in oktober).

Met het oplopend aantal SARS severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus-2 besmettingen is er een relatief sterke stijging van het aantal in het ziekenhuis opgenomen personen in de leeftijdsgroep vanaf 70 jaar (figuur 2) te zien. Ruim 90% van iedereen van 70 jaar en ouder is volledig gevaccineerd, maar vaccins beschermen iets minder goed bij ouderen (vaccineffectiviteit  89% onder 70+ers) dan bij mensen van 50-69 jaar (96%) en mensen van 12-49 jaar (97%). Met de toename van het aantal oudere patiënten in het ziekenhuis neemt ook het aandeel volledig gevaccineerden in het ziekenhuis toe.

Lees alles over:
Categorie: