woensdag, 1. juni 2016 - 20:02 Update: 02-06-2016 8:12

Waterstand Rijn 12 meter boven NAP

Verhoogde waterstanden Rijn na hevige regenval in Duitsland
Foto: fbf
Lobith

Na de hevige regenval in Duitsland van de afgelopen dagen stijgen de waterstanden van de Rijn. In de vroege ochtend van donderdag 2 juni wordt de waterstand van 12 meter boven NAP bij Lobith overschreden.

Hierdoor kunnen de lager gelegen uiterwaarden langs de Rijn, de Waal, de Lek en de IJssel onderlopen. Voor de tijd van het jaar zijn deze verhoogde waterstanden, en onderlopende uiterwaarden, bijzonder.

Verwachting

De verwachting is dat de waterstand van de Rijn verder stijgt. Op vrijdagochtend 3 juni wordt de maximale waterstand van 12,50 meter boven NAP bij Lobith bereikt. In het weekend zal de waterstand dalen en na enkele dagen de normale stand voor deze tijd van het jaar bereiken. Vanaf een waterstand van 12 meter boven NAP kunnen lager gelegen uiterwaarden onder water lopen. De uiterwaarden zijn ervoor bedoeld om de rivier meer ruimte te geven bij hoge rivierafvoer. Hierdoor kan het water makkelijker worden afgevoerd. Uiterwaarden worden in deze tijd van het jaar gebruikt voor onder andere landbouw, veeteelt, campings en festivals. Deze gebruikers zijn geïnformeerd.

Waterstanden bijzonder voor de tijd van het jaar

Een situatie met dergelijke waterstanden in de zomer komt maar weinig voor. De vorige keer was in juni 2013, toen werd een maximale waterstand van NAP 13,62 meter bereikt. Andere zomers met hoge waterstanden op de Rijn waren 1970 en 1983.

Maatregelen

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de afvoercapaciteit van de Rijn te vergroten en heeft de stuwen bij Driel geopend. In de loop van donderdag 2 juni worden ook de stuwen in de Nederrijn en de Lek bij Hagestein en Amerongen geopend. Rijkswaterstaat informeert belanghebbenden zoals waterschappen en provincies over de actuele waterstanden en de waterstandsverwachtingen.

Categorie:
Provincie: