dinsdag, 20. september 2016 - 18:47

Eigen bijdrage Wmo wordt in 2017 verlaagd

Eigen bijdrage Wmo wordt in 2017 verlaagd
Foto: Archief EHF
Den Haag

De eigen bijdrage in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt in 2017 verlaagd. Dit hebben Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Jeroen Dijsselbloem (Financien) op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Ongeveer 290.000 huishoudens in de eigen bijdrage-regeling van de Wmo gaan er allemaal op vooruit. Alleenverdieners met een chronisch zieke partner merken er het meeste van. Het kabinet trekt hier 50 miljoen euro voor uit.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): 'Het is mooi dat we voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben en hun partners heel gericht iets kunnen doen om hun zorgkosten te verlagen nu het beter gaat met Nederland.'

1.400 euro voordeel per jaar

Voor een zogenaamd ‘meerpersoonshuishouden onder de AOW-leeftijd’ – deze groep omvat voornamelijk alleenverdieners met een chronisch zieke partner - komt de maatregel voor de meeste mensen op modaal niveau neer op een voordeel van 1.400 euro per jaar. De maximale eigen bijdrage gaat in dat geval omlaag van 1.460 euro naar 63 euro.

Ook voordeel ouderen

Ook voor ouderen heeft het kabinet gerichte maatregelen om in 2017 hun koopkracht te verbeteren, via de ouderenkorting, de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Daar bovenop gaan ouderen die gebruik maken van Wmo-zorg er ook op vooruit door deze verlaging van de eigen bijdrage. 

Bijvoorbeeld een alleenstaande oudere met AOW en een pensioen van 5000 euro heeft een voordeel van 83 euro. Een echtpaar in dezelfde situatie gaat er 165 euro op vooruit. Een alleenstaande oudere met alleen AOW betaalt nu maximaal 252 euro per jaar, volgend jaar gaat daar ook 25 euro vanaf.

Categorie:
Provincie: