woensdag, 16. november 2016 - 13:07 Update: 16-11-2016 20:53

Hoofd DBB stapt op na verziekte werkverhouding

Hoofd Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) stapt op
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Driebergen

Het hoofd van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) is naar aanleiding van de bevindingen van een ingesteld onafhankelijk onderzoek vanwege onrust en onvrede rondom de cultuur, werkverhoudingen en sfeer binnen de DBB. Dit heeft de politie woensdagmiddag laten weten.

Rapport

Met het beschikbaar stellen van zijn functie wordt er ruimte gemaakt voor een opvolger voor de doorontwikkeling van de dienst. Het rapport van het onafhankelijke onderzoek is opgeleverd en de medewerkers van de DBB zijn hierover geïnformeerd. Komende maanden voert de dienst veranderingen en hervormingen door.

Met instemming van politiebond NPB en de ondernemingsraad is een onafhankelijk en extern bureau gevraagd onderzoek te doen. Met het verschijnen van het rapport is de balans opgemaakt over de onrust en onvrede, door de signalen te objectiveren. Het rapport maakt zichtbaar wat wel, en vooral wat niet goed gaat binnen de DBB. De resultaten van het rapport zijn onderdeel van het proces om de oorzaken van de onrust en onvrede binnen de dienst aan te pakken.

Herstel van vertrouwen

Jannine van den Berg, politiechef Landelijke Eenheid: 'We kunnen heel gericht gaan werken aan de organisatie die we willen zijn. Dat wil ik samen met de medewerkers van de DBB gaan doen op basis van vier belangrijke pijlers: onderlinge communicatie en omgangsvormen, rolduidelijkheid, eenduidige toepassing van arbeidsrechtelijke regelingen en personeelsbeleid.

Door in te grijpen op plekken en onderdelen waar dat nodig is, zetten we stappen richting herstel van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en in de organisatie. Herstel ook van vanzelfsprekende grenzen op het gebied van omgang met elkaar. Het opbouwen van nieuwe relaties tussen leidinggevenden en medewerkers, en medewerkers onderling is daarbij een wezenlijk onderdeel, noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de DBB.'

Opvolger

Het huidige hoofd van de DBB heeft in goed overleg met de politiechef besloten dat hij zijn functie beschikbaar stelt. Jannine van den Berg: 'De uitkomst van het rapport laat zien dat er veranderingen en hervormingen nodig zijn om de organisatie te worden die we willen zijn. We zijn het erover eens dat we bij deze nieuwe fase van doorontwikkeling andere accenten op leiderschap moeten leggen. Daar kunnen we nu invulling aan gaan geven.' 

Over het hoofd DBB: 'Ik kijk met veel waardering terug op zijn betekenis voor de DBB en het stelstel Bewaken en Beveiligen. Gelukkig blijft hij taken ten aanzien van landelijke veiligheidsthema’s voor de politie vervullen. Daarnaast zal hij ook andere werkzaamheden oppakken die passen bij zijn staat van dienst.'

Integriteitsschendingen

Naast het onderzoek naar signalen van onrust en onvrede binnen de dienst, is ook onderzoek gedaan naar meldingen van vermeende integriteitsschendingen. Deze meldingen zijn door de leiding nader onderzocht. De eenheidsleiding concludeerde dat het grootste deel van deze meldingen ongegrond is. 

Waar wel integriteitsschendingen hebben plaatsgevonden, zijn die collega’s destijds berispt. Uit overwegingen van zorgvuldigheid is begin oktober het Landelijk Meldpunt Misstanden gevraagd om te toetsen of de Landelijke Eenheid het onderzoek voldoende objectief heeft uitgevoerd. Dit onderzoek loopt nog.

Trots

Het onderzoek laat ook zien dat de onrust op geen enkel moment heeft geleid tot een verminderde veiligheid van de medewerkers en de te beveiligen personen. Daarnaast komt naar voren dat de medewerkers binnen de DBB nog steeds betrokken en enthousiast hun dagelijkse werkzaamheden verrichten en trots zijn op hun werk.

De Dienst Bewaken en Beveiligen

De Dienst Bewaken en Beveiligen maakt onderdeel uit de Landelijke Eenheid en is specialist op het gebied van persoonsbeveiliging en veiligheidsadviezen in binnen- en buitenland. De DBB beveiligt leden van het Koninklijk Huis, gasten van het Koninklijk Huis, politici, diplomaten en andere aangewezen personen ‘op maat’ zodat zij veilig kunnen wonen, werken en ontspannen. 

Beveiligen op maat wil zeggen dat per afzonderlijke beveiligingsopdracht wordt bepaald welk beveiligingsconcept wordt ingezet: hoeveel persoonsbeveiligers, welke middelen en welke maatregelen zijn nodig om de veiligheid van de te beveiligen persoon zo goed mogelijk te waarborgen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):