woensdag, 22. maart 2017 - 21:24 Update: 22-03-2017 21:27

Minister moet verruiming gasdruk in Drentse gasopslag heroverwegen

Minister moet verruiming gasdruk in Drentse gasopslag heroverwegen
Foto: Archief EHF
Norg

Het staat nog niet vast dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de gasdruk in de ondergrondse gasopslag in het Drentse Norg kan verruimen.

'De minister van Economische Zaken moet zijn besluit over die verruiming beter onderbouwen', zo blijkt woensdag uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Gemeenten in beroep

De gemeentebesturen van Noordenveld en Leek waren tegen het besluit van de minister in beroep gekomen. Zij maken zich zorgen over de gevolgen van de verruiming van de toegestane gasdruk voor hun inwoners. Volgens hen is onvoldoende onderzoek gedaan naar de risico's daarvan.

Opslagplan

De minister van Economische Zaken stemde in augustus 2015 in met een wijziging van het plan voor de gasopslag Norg. Het gaat daarbij om de opslag van gas en niet om het winnen van gas. Met de wijziging wordt in compartiment 2 van de gasopslag een gemiddelde gasdruk van 225 bar tot 347 bar toegestaan. 

In de overige compartimenten 1, 3 en 4 blijft de gemiddelde gasdruk ongewijzigd. Deze moet tussen de 235 bar en 327 bar blijven. De verruiming in compartiment 2 is volgens de minister nodig, omdat hij in 2014 heeft ingestemd met de uitbreiding van de gasopslag in Norg naar 7 miljard kubieke meter. Om ook daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van deze uitbreiding, is de verruiming van de gasdruk in compartiment 2 volgens de NAM noodzakelijk.

Seismische dreiging

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de minister het drukbereik in compartiment 2 verruimd zonder duidelijkheid te geven over hoe groot de daarmee gemoeide belangen zijn, en zonder te onderbouwen welke gevolgen die verruiming heeft voor de seismische dreiging. Bovendien vond de minister het in 2014, toen hij de gasopslag in Norg uitbreidde, nog belangrijk dat in compartiment 2 de gasdruk niet hoger werd dan tussen de 235 en 327 bar. 

Hij moet daarom duidelijk maken waarom hij de hogere gasdruk nu wel toestaat. Daar is volgens de Afdeling bestuursrechtspraak des te meer aanleiding toe, omdat nog onderzoek wordt gedaan "naar de mogelijkheid dat woningen in de omgeving van de gasopslag schade hebben ondervonden als gevolg van bodemtrillingen".

Categorie:
Provincie: