dinsdag, 28. november 2017 - 17:21

Convenant solide personeelsbeleid gevangenispersoneel

Convenant solide personeelsbeleid gevangenispersoneel
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De vakbonden, de Centrale Ondernemingsraad DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en de Hoofddirecteur DJI hebben vandaag het convenant ‘Werken aan een solide personeelsbeleid’ ondertekend. Dit convenant voor het gevangenispersoneel vloeit voort uit afspraken gemaakt in het Regeerakkoord. De inzet is drieledig: investeren in vakmanschap van het personeel om recidive te verminderen, rust in de organisatie brengen na jaren van grote veranderingen en de flexibiliteit van de organisatie vergroten.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) reageert positief op het convenant, dat volgens hem een erkenning is voor het werk van het DJI-personeel. “Investeren in vakmanschap is essentieel om te kunnen werken met de steeds complexer wordende doelgroep en het terugdringen van recidive”, stelt Dekker. Voor de komende vier jaar wordt er binnen het eigen vermogen van DJI in totaal 100 miljoen euro vrijgemaakt.

Komend voorjaar zal minister Dekker zijn visie op het gevangeniswezen presenteren. Onderdelen daarvan zijn: de recidive terugdringen, de voorwaardelijke invrijheidstelling inperken en de detentiefasering doorzetten. De afspraken in het convenant geven baanzekerheid aan het DJI-personeel, dat de afgelopen jaren veel veranderingen heeft meegemaakt. Bij onverhoopte sluiting of concentratie van leegstand van een inrichting of deel daarvan krijgen de medewerkers gedurende vier jaar de garantie dat zij worden herplaatst binnen de inrichting of in een naburige locatie van DJI.

Ook wordt geïnvesteerd in het opleiden van het personeel. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen van personeel en de samenleving, wordt de werkdruk in de inrichtingen verlaagd. “De werkzekerheid die dit convenant biedt voor de komende vier jaar, brengt rust in de organisatie en biedt vertrouwen voor de toekomst. Dat geeft ons de gelegenheid goed na te denken hoe met de bestaande overcapaciteit bij DJI om te gaan”, aldus Dekker.

Hoofddirecteur DJI Peter Hennephof vult aan: “Ik ben ongelooflijk blij met dit convenant, onze medewerkers hebben lang in onzekerheid gezeten. Petje af voor hun professionaliteit en wendbaarheid in de achterliggende periode. Met dit convenant en de financiële impuls, leggen we een goede basis voor medewerkers én organisatie om toegerust te zijn op de uitvoering van de te ontwikkelen visie op het gevangeniswezen”.

Categorie:
Provincie: