zondag, 10. december 2017 - 9:57 Update: 10-12-2017 10:06

Stichting: NVWA misleidt publiek over openbaarheid van gegevens over tijgermug

Stichting: NVWA misleidt publiek over openbaarheid van gegevens over tijgermug
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil de laatste tijd niets meer zeggen over de vindplaatsen van tijgermuggen en andere gezondheidsbedreigende exotische muggen. Nu blijkt dat de NVWA dit rechtvaardigt met een rechterlijke uitspraak die daar helemaal geen betrekking op heeft, zo stelt de stichting platform Stop invasieve exoten die de rechtszaak had aangespannen. De NVWA weigert om een onjuiste en misleidende tekst hierover op haar website aan te passen.

Sinds kort is op de website van de NVWA te lezen: “De exacte locatie van de vondst van een exotische mug maakt de NVWA niet bekend omdat die informatie privacygevoelig is. Het Platform Invasieve Exoten heeft in 2017 een rechtszaak gevoerd om die gegevens van een bedrijf, waar tijgermuggen gevonden waren, door de NVWA openbaar te laten maken. De rechter heeft uitgesproken dat de NVWA daartoe niet verplicht is.” De NVWA verwijst vervolgens naar de uitspraak die de Rechtbank Amsterdam deed op 3 augustus 2017, met nummer ECLI:NL:RBAMS:2017:5983.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “De tekst op de website van de NVWA is evident onjuist en misleidend. Het ging in die rechtszaak over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur op een specifiek document. Uit het document bleek dat een importeur van Lucky bamboo de wettelijke verplichtingen om de plantjes vrij te maken van tijgermuggen had genegeerd. In het document stond niets over de aanwezigheid van tijgermuggen.”

“De NVWA spreekt dus niet de waarheid als ze op de site zegt dat het in de rechtszaak ging om een bedrijf waar tijgermuggen gevonden waren. En dat punt was in de rechtszaak cruciaal: omdat er in het document niets stond over de aanwezigheid van tijgermuggen, vond de rechter dat er geen sprake was van milieu-informatie, waarbij er een vérgaande openbaarmakingsplicht geldt. Om die reden hoefde de NVWA de bedrijfsgegevens niet openbaar te maken.”

Bij de vondsten die op de NVWA-website zijn vermeld gaat het per definitie om situaties waar exotische muggen gevonden zijn. Daar is de rechterlijke uitspraak dus niet op van toepassing. Toen het platform de NVWA met deze feiten confronteerde en verzocht om de tekst van de site te verwijderen, was de reactie : “Uit uw email leid ik af dat uw interpretatie van deze uitspraak een andere is dan die van de NVWA. Wij zullen de gewraakte quote niet verwijderen.”

Reinhold: “Vanwege de cruciale rol die burgers kunnen spelen bij de opsporing, is al het diep treurig dat de NVWA zo krampachtig vasthoudt aan de geheimzinnigheid rond de vondsten van tijgermuggen, Aziatische bosmuggen, gelekoortsmuggen en Amerikaanse rotspoelmuggen. Maar het is ronduit schokkend dat de NVWA daarbij zelfs schermt met een rechtszaak die daar helemaal niet over gaat en dat ze - na daarop te zijn gewezen - het publiek willens en wetens blijft misleiden over de openbaarheid van die gegevens.”