donderdag, 18. juli 2019 - 9:39 Update: 18-07-2019 9:52

Dekkingsgraden pensioenfondsen door lage rente verder onder druk

pensioen-vissen
Den Haag

De dekkingsgraden van veel pensioenfondsen zijn ook in het tweede kwartaal van 2019 verder omlaag gegaan als gevolg van de aanhoudende daling van de rente. 'De over het algemeen positieve beleggingsrendementen van pensioenfondsen hebben het negatieve rente-effect niet kunnen compenseren', zo meldt de Pensioenfederatie donderdag.

Lage rente

Vóór het sluiten van het pensioenakkoord moesten pensioenfondsen die al 5 jaar achtereen met hun dekkingsgraad onder de 104,3 procent zitten, in 2020 de pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken verlagen. Als onderdeel van het pensioenakkoord is afgesproken dat deze fondsen, als zij op 31 december een dekkingsgraad van 100 procent of hoger hebben, dat niet hoeven te doen. Halen deze pensioenfondsen de 100 procent dekkingsgraad niet, dan moeten zij de pensioenen alsnog verlagen. Echter, zij zullen slechts hoeven te verlagen tot de dekkingsgraad op 100 procent komt, in plaats van op 104,3 procent.

Lage dekkingsgraden

De lage dekkingsgraden hebben ook invloed op de haalbaarheid van de herstelplannen. Als een pensioenfonds in zijn herstelplan niet kan aantonen dat het binnen 10 jaar op het vereist eigen vermogen (VEV) komt, moet het uitkeringen gaan verlagen. Het advies van de Commissie Parameters dat de minister heeft overgenomen, kan versterkend werken op deze ontwikkeling. De Pensioenfederatie inventariseert momenteel wat hiervan de effecten zijn.

Categorie:
Provincie: