woensdag, 23. september 2020 - 17:19 Update: 23-09-2020 17:30

'Zeker 51,6 miljoen mensen dubbel geraakt door klimaatrampen en coronacrisis'

Logo Rode Kruis
Den Haag

Wereldwijd kregen dit jaar al 51,6 miljoen mensen te maken met overstromingen, droogte of zware stormen. Tegelijkertijd werden zij ook getroffen door het coronavirus. 'Deze ramp op ramp maakt het leven van de mensen in de meeste kwetsbare gebieden van de wereld extra kwetsbaar', zo blijkt uit een rapport van het Rode Kruis Klimaatcentrum. Ook blijkt dat de corona pandemie de nood van slachtoffers van klimaatrampen verder vergroot.

Hittegolven en bosbranden

Ook door natuurbranden en hittegolven worden miljoenen mensen dubbel geraakt tijdens de coronapandemie. Zeker 2.3 miljoen mensen kregen te maken met grote bosbranden. Zo’n 437.1 miljoen kwetsbare mensen ervaarden de gevolgen van hittegolven, terwijl zij zich al zorgen maakten over hun gezondheid in de coronacrisis.

'Gelijktijdig bestrijden'

'Deze nieuwe cijfers laten zien dat de klimaatcrisis niet op pauze gaat tijdens de uitbraak van het coronavirus,' zegt Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum. 'Miljoenen mensen lijden onder de combinatie van deze twee crises. We hebben daarom geen andere keuze, dan ze gelijktijdig te bestrijden.'

Wereldwijde problemen door dubbele crisis

Op verschillende plekken in Azië en Afrika heeft het Rode Kruis de afgelopen maanden hulp geboden bij een groot aantal zware overstromingen. Door deze overstromingen zijn velen hun huis kwijtgeraakt en zijn voedselvoorraden vernietigd. Hulp werd in deze gebieden belemmerd door het coronavirus. Door het virus is de gezondheidszorg overbelast en is er minder ruimte voor mensen die medische zorg nodig hebben na de overstroming. Daarnaast zijn mensen bang om naar het ziekenhuis te gaan, omdat ze bang zijn daar het virus op te lopen.

India

Een van de zwaarst getroffen landen, die werd getroffen door droogtes, overstromingen en stormen die overlappen met de coronapandemie is India. Dit land werd tussen juni en augustus door overstromingen geteisterd, waardoor maar liefst 17.000.000 mensen dubbel werden getroffen. En in mei werd India samen met Bangladesh en Sri Lanka ook nog eens getroffen door zware stormen waarbij in deze drie landen in totaal 15.101.100 mensen werden getroffen. Kijken we naar gebieden waar extreme hitte overlapte met de coronapandemie, dan werden er in Oost Asia en de Pacific tussen juli en september 145.667.190 mensen dubbel getroffen en in Europa en Central Azië in dezelfde periode totaal 75.539.826. 

Ouderen en kwetsbaren

Dichter bij huis in Nederland kregen we in augustus te maken met een extreme hittegolf. Deze zorgde in combinatie met het coronavirus voor problemen bij ouderen en kwetsbaren. 'wat moet je als je 80 bent en niet naar buiten kunt vanwege het coronavirus, maar het binnen 30 graden wordt tijdens een hittegolf,' zegt Van Aalst. 'Dit maakte hun situatie nog zwaarder.' Ook in Nederland vielen vele honderden extra doden door de hitte (op basis van de cijfers van het CBS tot 28 augustus zo’n 650 mensen).

Pak klimaatcrisis net zo hard aan als coronacrisis

'De grote investeringen die wereldwijd zijn gedaan om de effecten van de coronacrisis te beperken, laten zien dat overheden echt in staat zijn om te handelen bij grote rampen,' zegt president van het Internationale Rode Kruis, Francesco Rocca. 'Deze daadkracht hebben we ook nodig als het gaat om het klimaat.' Het gaan dan niet alleen om het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, maar ook om concrete maatregelen om de risico’s van extreem weer te verminderen, zoals tijdens in Nederland voor extreme hitte, maar ook in kwetsbare ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld door te investeren in betere waarschuwingssystemen voor stormen of overstromingen.

Categorie:
Provincie: