zaterdag, 27. november 2021 - 13:31 Update: 27-11-2021 13:32

Gemeente Amstelveen komt 'stroom tekort'

stroom-spanning-bord
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amstelveen

Investeringen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit in Amstelveen en de regio zijn pas in 2029 voorzien door netbeheerder Tennet. Dat blijkt uit het recente ontwerpinvesteringsplan Net op Land van Tennet voor uitbreiding en vernieuwing van het elektriciteitsnetwerk. Het college van B en W is onaangenaam verrast omdat Tennet eerder de urgentie benadrukte van het zo snel mogelijk vergroten van de elektriciteitscapaciteit in Amstelveen en uit haar zorgen hierover.

In maart 2020 ontving het college van B en W het verzoek van netbeheerders Tennet en Liander om nut en noodzaak van netuitbreiding in deze regio te herkennen, gezamenlijk te zoeken naar locaties en aanvullende planologische procedures voor te bereiden. Het college van B en W nam dit voorjaar het besluit om dit project te starten.

Noodzaak aangetoond

Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening en duurzaamheid): “Netbeheerders Tennet en Liander hebben met studies aangetoond dat de bestaande infrastructuur verouderd raakt en onvoldoende capaciteit biedt voor de verwachte toenemende vraag naar elektriciteit in Amstelveen en de regio. De geplande toename van woningbouw in en om Amstelveen, een nieuw bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid, de energietransitie en een toename van elektrisch rijden verhogen de vraag naar elektriciteit. Door de investeringen te verschuiven, lopen onze planningen niet gelijk. We willen koste wat het kost voorkomen dat huizen of bedrijven zonder stroom komen te zitten of nieuwbouw niet kan worden aangesloten. Wij hopen dat Tennet ons duidelijk kan maken dat dit geenszins het geval zal zijn.” Het college van B en W dient een zienswijze in op het ontwerpinvesteringsplan en gaat graag het gesprek aan met de netbeheerders om de planningen af te stemmen.

Verkenning

Eerder had Liander samen met de gemeente een verkenning uitgevoerd naar de toekomstige energiebehoefte in Amstelveen. Deze verkenning toonde aan dat de geplande woningbouw, economische groei en de opgave in de energietransitie niet kunnen plaatsvinden zonder verzwaring van het elektriciteitsnet.

Categorie:
Provincie: