maandag, 10. januari 2022 - 11:39 Update: 11-01-2022 14:45

Kabinet-Rutte IV beëdigd

kabinet-rutte-iv-koning-bordesfoto-Noordeinde
Foto: Screenshot NOS/NPO1
Den Haag

Het kabinet-Rutte IV is vanochtend op Paleis Noordeinde beëdigd. Het nieuwe kabinet wordt gevormd door VVD, D66, CDA en ChristenUnie en bestaat uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen.

De beëdiging ten overstaan van de Koning vormt de officiële start van het kabinet-Rutte IV.

Aan het nieuwe kabinet levert de VVD 8 ministers en 3 staatssecretarissen. D66 levert 6 ministers en 3 staatssecretarissen. Het CDA 4 ministers en 2 staatssecretarissen. En de ChristenUnie 2 ministers en 1 staatssecretaris.

Ministeries en ministersposten

De ministeries in het kabinet-Rutte IV zijn niet gewijzigd ten opzichte van het vorige kabinet. Wel zijn er 4 nieuwe ministersposten:

  • minister voor Klimaat en Energie;
  • minister voor Natuur en Stikstof;
  • Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
  • minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Mark Rutte - Minister-president, minister van Algemene Zaken
Sigrid Kaag - Minister van Financiën, viceminister-president
Wopke Hoekstra - Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president
Carola Schouten - Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president
Robbert Dijkgraaf - Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kajsa Ollongren - Minister van Defensie
Mark Harbers - Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Micky Adriaansens - Minister van Economische Zaken en Klimaat
Henk Staghouwer - Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Karien van Gennip - Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ernst Kuipers - Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Liesje Schreinemacher - Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Franc Weerwind - Minister voor Rechtsbescherming
Hugo de Jonge - Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Dennis Wiersma - Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Rob Jetten - Minister voor Klimaat en Energie
Christianne van der Wal-Zeggelink - Minister voor Natuur en Stikstof
Conny Helder - Minister voor Langdurige Zorg en Sport
Eric van der Burg - Staatssecretaris Asiel en Migratie
Alexandra van Huffelen - Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
Gunay Uslu - Staatssecretaris Cultuur en Media
Marnix van Rij - Staatssecretaris Fiscaliteit
Aukje de Vries - Staatssecretaris Toeslagen en Douane
Christophe van der Maat - Staatssecretaris van Defensie
Vivianne Heijnen - Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Hans Vijlbrief - Staatssecretaris Mijnbouw
Maarten van Ooijen - Staatssecretaris Jeugd en Preventie

 

Categorie:
Provincie: