donderdag, 2. juni 2022 - 14:17

Onderzoek wijst op ongewenst gedrag Gijs van Dijk

Gijs van Dijk
Foto: PvdA
Den Haag

Onderzoeksbureau Bezemer & Schubad heeft het onafhankelijke onderzoek naar Gijs van Dijk afgerond. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door Van Dijk richting meerdere personen. Ook concludeert het onderzoek dat Van Dijk verschillende normen van de Gedragscode en Erecode van de PvdA heeft geschonden en zijn gedrag zich niet louter in de privésfeer heeft voltrokken.

Ondanks de gegronde aanleiding om dit onderzoek te starten is het partijbestuur geschrokken van de conclusies van Bezemer & Schubad. Grensoverschrijdend gedrag wordt binnen de PvdA niet geaccepteerd. Vast is komen te staan dat de gedragingen van Van Dijk negatieve invloed hebben gehad op slachtoffers, op zijn positie als Tweede Kamerlid en op de wijze waarop hij de partij naar buiten vertegenwoordigde.

Het partijbestuur oordeelt dat het op basis van deze conclusies onwenselijk is dat Gijs van Dijk in de komende vier jaar een functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA bekleedt. De Tweede Kamerfractie deelt deze conclusies. Daarmee is een eventuele terugkeer van Gijs van Dijk binnen de PvdA-fractie uitgesloten.

Naast het onderzoek met betrekking tot de gedragingen van Gijs van Dijk heeft het partijbestuur Bezemer & Schubad ook gevraagd te bezien of een eerder gedaan onderzoek uit 2019 en 2020 naar Gijs van Dijk juist is verlopen. Bezemer & Schubad oordeelt dat het onderzoek destijds door het CAOP zorgvuldig en onafhankelijk is uitgevoerd en de toen getrokken conclusies gedragen kunnen worden door het daaraan voorafgaande onderzoek. Hiermee is opnieuw bevestigd dat deze klacht ongegrond is en dat de PvdA zorgvuldig gehandeld heeft in de afhandeling ervan.

Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent: ‘Ongewenst gedrag komt helaas overal voor, ook binnen de PvdA. Het is dapper dat melders naar voren zijn gestapt en hun verhaal hebben gedaan. De bevindingen van het onafhankelijk onderzoek zijn verdrietig en ernstig en op geen enkele manier te verenigen met de positie van volksvertegenwoordiger namens de PvdA.’

Fractievoorzitter Attje Kuiken: ‘Het is goed dat het onafhankelijk onderzoek nu is afgerond. Dit is een nare periode voor alle betrokkenen. De conclusies zijn pijnlijk en ernstig, de fractie neemt het besluit van het partijbestuur over en dat betekent dat er voor Gijs van Dijk geen plaats meer is in de PvdA Tweede Kamerfractie.’

Categorie:
Provincie: