woensdag, 7. december 2022 - 19:05

Gevangenisstraffen tot 18 jaar in zaak over poging tot moord en 7 voorgenomen moorden

Hamer rechtbank
Foto: PX
Amsterdam

De rechtbank Amsterdam heeft in een strafzaak over een poging tot moord in 2014 en zeven voorgenomen moorden tussen 2014 en 2016, zes van de negen verdachten veroordeeld. Zij kregen gevangenisstraffen opgelegd van 3 tot 18 jaar. Van drie verdachten is hun betrokkenheid onvoldoende vast komen te staan. Zij zijn vrijgesproken.

De achtergrond van deze zaak ligt in een vete tussen twee criminele groeperingen in de jaren 2012 tot 2016. Het onderzoek betrof een poging tot moord in 2014 waarbij een bom ontplofte onder een scooter en twee mannen gewond raakten. Ook ging het onderzoek over zeven voorgenomen moorden tussen 2014 en 2016, waaronder een poging om één of meerdere personen, de ‘tattoos’ genoemd, uit te lokken tot het plegen van twee liquidaties in 2015.

Sturende en coördinerende rol

Drie van de veroordeelde mannen worden door de rechtbank gezien als belangrijke en grote spelers binnen de criminele organisatie en vervulden een coördinerende en sturende rol. Zij maakten actief deel uit van gesprekken over op handen zijnde liquidaties en bepaalden onder andere welke bedragen zouden worden betaald voor het liquideren van doelwitten.

De hoogste straf, een gevangenisstraf van 18 jaar, werd opgelegd aan een 33-jarige man. Hij werd veroordeeld voor een poging tot moord, voorbereidingshandelingen voor het plegen van drie moorden en het uitlokken van anderen om twee moorden te plegen.

Een andere man (38) is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Zijn straf viel hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank neemt het hem bijzonder kwalijk dat hij, terwijl hij een straf uitzat voor medeplichtigheid aan een moord, vanuit de gevangenis zogenaamde ‘hitters’ ronselde, moordopdrachten gaf en prijsafspraken maakte voor het plegen van moorden. 

Een 36-jarige man kreeg 10 jaar gevangenisstraf opgelegd. Naast de sturende en coördinerende rol die hij vervulde, was hij tevens boekhouder binnen de criminele organisatie. Hij heeft onder andere anderen uitgelokt om twee moorden te plegen.

Overige opgelegde straffen

Voor zijn uitvoerende rol binnen de criminele organisatie kreeg een 32-jarige man 9 jaar gevangenisstraf opgelegd. Hij verrichtte samen met anderen voorbereidingshandelingen voor meerdere moorden. Hij werd op pad gestuurd om vuurwapens te halen, schoon te maken en te vullen met munitie. Bovendien zorgde hij voor een huurauto en voor kentekenplaten voor op gestolen auto’s. 

Ook twee andere 32-jarige mannen werden veroordeeld. Eén van hen voor poging tot uitlokking van moord, hij kreeg 4 jaar gevangenisstraf opgelegd. De ander kreeg 3 jaar gevangenisstraf voor het voor handen hebben van een enorme wapenvoorraad van 34 automatische vuurwapens. Op aanvraag stelde hij wapens aan de criminele organisatie ter beschikking.

Vrijspraak voor 3 mannen

Het bewijs in deze strafzaak bestond met name uit PGP (‘Pretty Good Privacy’) berichten van de Ennetcom server. Versleutelde berichten, waartoe justitie toegang heeft weten te krijgen. Hierbij was het nodig om de gebruikers van bepaalde accounts te kunnen identificeren. Voor een 34-jarige man kon geen link worden vastgesteld tussen hem en het betreffende PGP-account. Hij is vrijgesproken van alle aan hem tenlastegelegde feiten. 

Een 39-jarige man was wel aan een PGP-account te linken, maar er kon niet worden vastgesteld dat hij ook degene was die de belastende berichten heeft verstuurd. Van een 44-jarige man kon worden vastgesteld dat hij een foto heeft verstuurd van een beoogd doelwit, maar de rechtbank kon niet vaststellen dat die foto bestemd was om te worden gebruikt bij de uitlokking tot liquidatie. Bovendien kon niet worden bewezen dat beide mannen hebben deelgenomen aan een crimineel samenwerkingsverband. Ook voor hen volgde vrijspraak. 
 

Categorie:
Provincie: