donderdag, 13. juli 2023 - 12:29 Update: 13-07-2023 13:02

CBS: Import elektrische en hybride personenauto’s laatste jaren gestegen

opladen-elektrisch-auto
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

In 2022 werden 304.000 personenauto’s geëxporteerd, bijna 2 procent minder dan een jaar eerder. Nederland importeerde 249.000 personenauto’s, ruim 15 procent minder dan in 2021. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor corona, is de export met bijna 1 procent gestegen, de import van personenauto’s nam tegelijkertijd met ongeveer 11 procent toe. Vooral de import van hybride en volledig elektrische auto’s steeg de laatste jaren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Afname export

Het aantal geëxporteerde personenauto’s nam in 2022 met 6.000 (2 procent) af ten opzichte van 2021. De export van personenauto’s herstelde in 2021, na een daling een jaar eerder. De daling werd onder andere veroorzaakt door het sluiten van grenzen en afname van autoproductie vanwege coronamaatregelen. Van de geëxporteerde auto’s was 90 procent vijf jaar of ouder.

Import gebruikte personenauto’s laatste jaar gedaald

In 2022 nam het aantal geïmporteerde personenauto’s met 44,5.000 (15 procent) af ten opzichte van een jaar eerder. Vooral jonge auto’s werden geïmporteerd; in 2022 was 82 procent van de geïmporteerde personenauto’s jonger dan tien jaar en 57 procent was jonger dan vijf jaar.

Toename van geëxporteerde elektrische personenauto’s

Van de geëxporteerde personenauto’s in 2022 was ruim 14.000 een volledig elektrische, hybride of plug-in hybride auto. Dit is bijna 5 procent van de totale export. Binnen deze groep is een verschuiving te zien. De export van volledig elektrische personenauto’s nam toe, terwijl de export van plug-in hybride auto’s afnam. In 2019 werden er 1 373 volledig elektrische auto’s geëxporteerd, in 2022 waren dit er 4 540. De export van plug-in hybride auto’s nam tegelijkertijd met 59 procent af naar 3 558.

Import van volledig elektrische en plug-in hybride personenauto’s toegenomen

In 2022 werden er bijna 19.000 volledig elektrische auto’s geïmporteerd, bijna 7 keer zo veel als in 2019. Bij de plug-in hybride auto’s is de import zelfs 14 keer zo groot als in 2019; hiervan werden er bijna 24.000 geïmporteerd in 2022.

Export benzineauto’s toegenomen

In 2022 was iets meer dan de helft (157.000) van de geëxporteerde personenauto’s een benzineauto en 42 procent (127,6.000) een dieselauto. In 2019 was dit verschil kleiner. Het aandeel benzineauto’s was toen 47 procent en 45 procent betrof dieselauto’s.

Vooral import dieselauto’s neemt af

De meeste geïmporteerde auto’s zijn benzineauto’s. In 2022 was dit 64 procent van het totaal aantal geïmporteerde auto’s (159.000). De import van dieselauto’s nam de laatste jaren af. In 2022 werden er 21,8.000 dieselauto’s geïmporteerd, 40 procent minder dan in 2019.

Categorie:
Provincie: