dinsdag, 5. september 2023 - 21:21 Update: 05-09-2023 21:37

Amstelveen stopt subsidie voor noodlijdend Cobra Museum

Foto van Cobra museum | Archief EHF
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsteleveen

Het Cobra Museum in Amstelveen, dat in een ernstige financiële crisis verkeert, kan voor de lange termijn niet meer rekenen op subsidie. Dit meldt de gemeente Amstelveen dinsdag.

'Voortdurende verliezen'

'Al sinds 2003 is er sprake van voortdurende verliezen. De omvang van het beoogde kastekort van dit jaar, naar schatting zeven ton, is alarmerend. Dit geldt ook voor de toenemende schuldenlast. Voor het college van B en W reden om de gemeenteraad te adviseren de meerjarensubsidie vanaf 2024 niet te verstrekken en niet financieel garant te staan of een lening te verstrekken ter hoogte van € 700.000', aldus de gemeente. 

Gemeenteraad woensdag 6 september

Op woensdag 6 september buigt de gemeenteraad zich over de problematiek in een raadsgesprek, waarna zij op 13 september tijdens een extra raadsvergadering een besluit neemt.

'Jarenlange riskante bedrijfsvoering'

De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering, waarbij problemen te laat werden onderkend en oplossingen onvoldoende werden nagestreefd. Uit het DSP-rapport blijkt dat het Cobra Museum sinds 2003 slechts twee jaar een positief bedrijfsresultaat heeft behaald. Omdat de stichting die het museum exploiteert tot 1 juli 2020 door de gemeente werd ondersteund op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst, kon de gemeente niet eerder ingrijpen. Na de coronaperiode heeft de gemeente een nieuwe subsidiesystematiek ingevoerd voor culturele instellingen die per 2024 van start gaat. Hierdoor is het nu wel mogelijk om de subsidierelatie te herzien.

Jarenlange tekorten

'Het DSP-rapport laat een duidelijk patroon zien. Het Cobra Museum lijdt al jaren verliezen', zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur). 'De gemeente geeft jaarlijks een subsidie van ruim €1,2 miljoen. Dat is afgezet tegen jaarlijkse bezoekersaantallen van gemiddeld 50.000 of 40.000 een bedrag van respectievelijk circa €24 tot €30 euro per toegangskaartje. Het gaat om publiek geld waar wij zorgvuldig mee moeten omgaan. Gelet op de verliezen en de toenemende schuldenlast vinden wij het niet meer verantwoord het museum financieel te ondersteunen. Het belang van kunst en cultuur blijft onverminderd hoog. We bezuinigen niet op cultuur en vinden het belangrijk dat er een sterke culturele infrastructuur is in Amstelveen. We willen dat het gedachtegoed van Cobra aan Amstelveen verbonden blijft, maar dat kan ook in een andere culturele vorm. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad en de inwoners van Amstelveen hoe de €1,2 miljoen binnen de kunst en cultuur besteed moet worden. We willen graag onze waardering uitspreken voor de medewerkers en vrijwilligers van het Cobra Museum. De huidige situatie doet niets af aan hun inspanningen in de afgelopen jaren', aldus Raat.

Categorie:
Provincie: