dinsdag, 25. juni 2024 - 20:25 Update: 25-06-2024 20:53

Amsterdam: Schiphol moet krimpen naar 400.000 vluchten

schiphol-amsterdam
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
KLM-Schiphol-Amsterdam
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
schiphol-uitbreiding
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsterdam/Schiphol

Amsterdam scherpt zijn standpunt over Schiphol aan en roept op tot serieuze krimp naar maximaal 400.000 vluchten per jaar en een volledige nachtsluiting. 'Dit zorgt direct voor minder uitstoot en geluidshinder voor de omgeving', zo meldt de gemeente Amsterdam.

'Te weinig aandacht voor omwonenden'

'De afgelopen jaren is er te weinig aandacht geweest voor omwonenden, klimaat en arbeidsomstandigheden op Schiphol. Amsterdam wil bijdragen aan een betere balans tussen leefbaarheid voor omwonenden en economie', aldus de gemeente.

Gezonde, schone en veilige leef- en werkomgeving

Met een breed pakket aan maatregelen wil Amsterdam de balans herstellen. Onder andere:

- minder vliegbewegingen, tot maximaal 400.000 per jaar
- een volledige nachtsluiting van Schiphol tussen 23.00 uur en 07.00 uur
privéjets weren
- korte vluchten vervangen door internationale treinen
- onderzoeken van het huidige baangebruik van de luchthaven

Meer woningbouw rond Schiphol mogelijk

De vermindering van het aantal vliegbewegingen zorgt direct voor minder geluidshinder, slaapverstoring en uitstoot. Bovendien maakt de vermindering van geluidshinder rondom Schiphol meer woningbouw mogelijk. De maatregelen die het kabinet heeft vastgesteld om de geluidshinder terug te dringen, moeten zo snel mogelijk worden vastgelegd in een gewijzigd Luchthavenverkeersbesluit (LVB) dat wordt gehandhaafd. Zo worden de rechten van omwonenden beschermd, ook buiten de vastgestelde geluidscontouren, en opereert Schiphol weer binnen de wet.

Duurzaam vliegen tegen een eerlijke prijs

Hoe meer mensen per trein tussen Europese steden reizen, in plaats van met het vliegtuig, hoe beter het is voor het klimaat en de leefomgeving. Maar omdat er geen btw of accijns zit op vliegtickets, is vliegen relatief goedkoop in vergelijking met andere vervoermiddelen zoals de trein. Amsterdam is groot voorstander van het stoppen met korte vluchten die ook per trein kunnen worden afgelegd. Daarvoor is wel een verbetering van de spoorverbinding tussen Nederland en andere Europese landen nodig. Ook staat Amsterdam op het standpunt dat er een eerlijke prijs voor vliegen moet komen. We willen:

- op korte termijn een vliegbelasting invoeren die varieert naar afstand en stoelklasse;
- onderzoeken of we duurzame innovaties in de luchtvaart kunnen versnellen door vervuilende keuzes zwaarder te belasten of op een andere manier duurder te maken.

Betere arbeidsomstandigheden

Amsterdam ziet er als aandeelhouder op toe dat iedereen op een gezonde en veilige manier voor een eerlijk loon moet kunnen werken op Schiphol. Werknemers die Schiphol draaiende houden in de beveiliging, schoonmaak en bagageafhandeling, moeten zoveel mogelijk baanzekerheid krijgen, een vast contract, een degelijk rooster en een eerlijk loon. Ook blijft Amsterdam zich inzetten voor het inperken van (extra) beloningen aan de top en een beloning volgens Wet Normering Topinkomens.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):