maandag, 1. juli 2024 - 9:22 Update: 01-07-2024 9:35

Een kwart minder tarwe geteeld in 2024

landbouw gif, vogel, dierenleed
Foto: Archief FBF
Den Haag

97 duizend hectare tarwe. Dit is 25 procent minder dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds 1957 dat de teeltoppervlakte – ook wel het areaal genoemd – tarwe kleiner is dan 100 duizend hectare. De totale oppervlakte akkerbouw is vergeleken met 2023 met 2 procent afgenomen tot 535 duizend hectare. De oppervlakte uien, suikerbieten en vezelgewassen nam toe. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de landbouwtelling 2024 van het CBS.

97 duizend hectare tarwe. Dit is 25 procent minder dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds 1957 dat de teeltoppervlakte – ook wel het areaal genoemd – tarwe kleiner is dan 100 duizend hectare. De totale oppervlakte akkerbouw is vergeleken met 2023 met 2 procent afgenomen tot 535 duizend hectare. De oppervlakte uien, suikerbieten en vezelgewassen nam toe. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de landbouwtelling 2024 van het CBS.

Onder andere vanwege de natte weersomstandigheden in het najaar van 2023 wordt er in 2024 vergeleken met een jaar eerder op ongeveer 41 duizend hectare minder wintertarwe geteeld. Het areaal wintertarwe komt met een afname van 34 procent uit op 80 duizend hectare.

Ondanks het natte voorjaar bedraagt het areaal zomertarwe in 2024 ruim 17 duizend hectare, dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. In jaren waarin de oppervlakte van wintertarwe kleiner is, is vaak een toename in het areaal zomertarwe, zodat de totale oppervlakte tarwe over het algemeen rond hetzelfde niveau blijft. Dit jaar compenseert de toename van het areaal zomertarwe echter niet de krimp van het areaal wintertarwe.

Categorie:
Tag(s):