vrijdag, 12. mei 2006 - 13:33

Alexander bij Nationaal Coördinator Terrorisme-bestrijding

Den Haag

Prins Willem-Alexander heeft vrijdagochtend een werkbezoek gebracht aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) in Den Haag. Hij heeft zich daar door de staf en medewerkers van de NCTb op de hoogte laten stellen over de actuele stand van zaken rond terrorismebestrijding in Nederland. Ook passeerden onderwerpen als het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) en de tot standkoming hiervan, verstoringsactiviteiten in Nederland en de beveiliging van de burgerluchtvaart de revue.

In Nederland zijn ongeveer twintig instanties betrokken bij
terrorismebestrijding. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is aangesteld om de samenwerking tussen al deze instanties te verbeteren. De coördinator is verantwoordelijk voor analyse van (inlichtingen-)informatie, beleidsontwikkeling en regie over te nemen
beveiligingsmaatregelen bij de bestrijding van terrorisme.

De NCTb en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie (tevens coördinerend minister voor terrorismebestrijding) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Organisatorisch en beheersmatig is de organisatie
van de NCTb ondergebracht bij het ministerie van Justitie, op
vergelijkbare wijze als een directoraat-generaal.
Mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra is sinds april 2004 de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.
Provincie:
Tag(s):