dinsdag, 20. juni 2006 - 15:31

Almeerse woningmarktmonitor 2005

Almere

Het college van B en W heeft kennisgenomen van de Woningmarktmonitor 2005. In dit jaarlijkse gemeentelijke onderzoek worden de ontwikkelingen op de Almeerse woningmarkt op een rij gezet. Daarbij wordt zowel gekeken naar de ontwikkelingen op de huurmarkt als op de koopmarkt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aandachtspunten voor het woonbeleid van de gemeente. Het woonbeleid wordt in de tweede helft van 2006 herijkt.

Uit de Woningmarktmonitor blijkt dat er op 1 januari 2006 69.152 woningen in Almere stonden. Het aantal nieuwbouwwoningen was in 2005 met 1.152 woningen laag. Alleen in 1976, 1977 en 1978 werden er minder woningen gebouwd.

Er zijn in 2005 veel rijtjeswoningen toegevoegd. Een groot deel van de nieuwbouw bestond uit koopwoningen (85%), een klein deel uit huurwoningen (15%). Doordat er weinig huurwoningen zijn bijgebouwd (170 woningen) en er aanzienlijk meer huurwoningen zijn verkocht (424 woningen), is het aantal huurwoningen in Almere voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. Dit is een verontrustende ontwikkeling.

Dit geldt ook voor het feit dat in de nieuwbouw het aandeel goedkope huur- en koopwoningen is achtergebleven bij de planning. In een aantal nieuwbouwgebieden heeft de gemeenteraad voor een lager percentage goedkope woningbouw gekozen.

Hoewel er weinig is gebouwd, heeft de Almeerse woningmarkt zich in 2005 gestabiliseerd. Het aantal actief woningzoekenden op de huurmarkt (mensen die het afgelopen jaar minimaal één keer op een huurwoning hebben gereageerd) steeg licht, maar het totaal aantal reacties op huurwoningen nam niet toe.

Ook de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning is niet sterk toegenomen. In de laatste drie kwartalen van 2005 bedroeg de gemiddelde wachttijd 3,4 jaar. In de koopsector is de gemiddelde verkoopprijs ten opzichte van 2004 gelijk gebleven en bedroeg € 199.000.

Alleen de gemiddelde verkoopprijs van appartementen steeg aanzienlijk (+6,6%), maar deze stijging volgde op een aanzienlijke daling in 2004. Het aantal verkochte woningen in de bestaande voorraad is ten opzichte van 2004 – toen zich een dieptepunt voordeed – aangetrokken. Het aantal aangeboden woningen in de bestaande voorraad vertoonde een licht dalende lijn.

Sinds november 2005 kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in een woning in Almere de Woongalerij invullen. Dit is een interactief woningmarktonderzoek, dat inzicht geeft in de woonwensen van Almeerders. Uit het onderzoek blijkt dat de woningvraag van Almeerders meer varieert dan het woningaanbod.

Zo zijn er mensen die in een meer stedelijke of juist in een meer landelijke omgeving willen wonen. Met de nieuwbouw in Almere Poort en Almere Hout zal hier de komende jaren op worden ingespeeld. Uit de Woongalerij blijkt ook dat een aanzienlijk deel van de huishoudens (30%) zelf of in groepsverband een woning op een kavel zou willen bouwen. Hier komt de komende jaren meer ruimte voor, onder andere in Almere Poort, Almere Hout en Noorderplassen-West.
Provincie:
Tag(s):