dinsdag, 4. juli 2006 - 16:28

Arbeids-akkoord defensie rond

Den Haag

Staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap en de centrales van overheidspersoneel hebben dinsdag 4 juli een arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt voor defensiepersoneel. Het akkoord heeft een looptijd van 1 januari 2004 tot en met 28 februari 2007. Het arbeidsvoorwaardenakkoord wordt op donderdag 6 juli 2006 getekend.

De salarissen van het defensiepersoneel worden per 1 januari 2006 verhoogd met 2,2 procent en per 1 januari 2007 met 0,25%. Daarnaast ontvangt het personeel een eenmalige uitkering van 1,85% over 2005 en 1% over 2006.

Het functioneel leeftijdsontslag voor militair personeel wordt
stapsgewijs verhoogd naar -in het algemeen- 60 jaar. De invoering vindt plaats tussen 2015 en 2021. De tijd dat militairen uitgezonden zijn geweest wordt met een derde in mindering gebracht op de ontslagleeftijd; de ontslagleeftijd kan niet lager zijn dan 58 jaar. De leeftijden voor functioneel leeftijdsontslag van burgerpersoneel van 55 en 60 jaar vervallen en worden voor zittend personeel verhoogd naar 60, respectievelijk 62 jaar. De invoering vindt stapsgewijs plaats in de periode 2010-2022.
Categorie:
Tag(s):