zaterdag, 7. oktober 2006 - 10:22

Bert Wijbenga nieuwe korpschef Politie Flevoland

Flevoland

Korpsbeheerder mevrouw Horselenberg heeft namens het Regionaal College bij Minister Remkes van Binnenlandse Zaken, Bert Wijbenga (42) voorgedragen als nieuwe korpschef van Politie Flevoland.

Wijbenga heeft diverse functies vervuld bij de korpsen Amsterdam-Amstelland, Hollands Midden en de KLPD. Zijn laatste werkgever was Amsterdam-Amstelland, waar hij Hoofd Operationele zaken en tevens plaatsvervangend korpschef was. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie bij het KLPD, waar hij tevens Directeur Politie was.
Provincie:
Tag(s):