donderdag, 28. september 2006 - 17:08

Duiven voeren kost € 150,-

Groningen

De gemeente Groningen gaat vanaf volgende week strenger optreden bij overtreding van het voerverbod voor stadsduiven. Medewerkers van de Milieudienst nemen dan het voer in beslag. Ook gaat de Milieudienst de kosten voor het in beslag nemen van het voer en het schoonmaken van de omgeving (150 euro) in rekening brengen bij de overtreder.

Deze maatregelen zijn volgens de gemeente noodzakelijk omdat het voerverbod nog regelmatig wordt overtreden. Tot nu toe werden overtreders op de bon geslingerd. Dit leverde het afgelopen jaar een groot aantal bekeuringen op. Nu zet de gemeente een nieuw middel in om het voerverbod af te dwingen: spoedeisende bestuursdwang. Daarmee kan ook de Milieudienst optreden tegen mensen die de duiven bijvoeren.

Na vele klachten over de overlast van stadsduiven besloot de gemeenteraad dit vorig jaar aan te pakken. Daarvoor nam de raad twee maatregelen: het wegvangen van duiven op plekken waar ze veel overlast veroorzaken, en het instellen van een voerverbod. Dit verbod is van essentieel belang, omdat het grote aantal duiven in de stad – en daarmee de overlast – is veroorzaakt door het stelselmatig en op grote schaal bijvoeren van de duiven.
Provincie:
Tag(s):