vrijdag, 15. december 2006 - 12:58

Gemanipuleerde rijst gevonden in Nederlandse winkel

Den Haag

Greenpeace Nederland heeft bij een steekproef illegale genetisch gemanipuleerde rijst gevonden in een Nederlandse winkel. Een rijstmonster van het merk Silvo bleek verontreinigd te zijn met Amerikaanse gentechrijst. Testresultaten van een onafhankelijk laboratorium in Duitsland wijzen dit uit.

Het laboratorium voerde de testen uit in opdracht van Greenpeace. Greenpeace dringt aan op het direct terughalen van alle verdachte rijst uit winkels. Daarnaast moet de minister maatregelen treffen voor een betere controle van geïmporteerde voedingsmiddelen op mogelijke besmettingen met gentech.

"Al sinds augustus is verantwoordelijk minister Veerman van LNV op de hoogte van het binnenkomen van verschillende soorten illegale gentechrijst in Nederland," zegt Eco Matser, woordvoerder gentech van Greenpeace. "De minister heeft verzuimd de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) te dwingen tot strikte maatregelen die voorkomen dat de illegale waar op de borden van de Nederlandse consument belanden. De VWA heeft slechts gentech-tests uitgevoerd op binnenkomende rijst en bij afvullers van rijst, maar weigerde over te gaan tot het op grote schaal terugroepen van mogelijk besmette rijst uit de winkels. De vondst van besmette Silvo-rijst toont aan dat het beleid van Veerman faliekant tekortschiet bij het weren van illegale gentechbesmettingen.

De gevonden illegale rijst met de naam LL601 is door genetische manipulatie bestand gemaakt tegen een onkruidbestrijdingsmiddel. Hierdoor kunnen boeren bij de teelt alles wat op hun akker groeit doodspuiten, zonder dat de rijstplanten hier last van hebben. Dat is funest voor de biodiversiteit. Daarnaast bestaan er grote zorgen over de gevaren voor mens en dier wanneer ze aan grote hoeveelheden van het onkruidbestrijdingsmiddel worden blootgesteld.

Dat deze illegale gentechrijst Europa kan binnendringen is zorgelijk. De Europese instantie voor voedselveiligheid (EFSA) heeft voor deze rijst niet eens een beoordeling van de voedselveiligheid kunnen uitvoeren. Volgens de EFSA zijn er te weinig gegevens beschikbaar.

Desondanks zegt de EFSA dat er waarschijnlijk geen gevaar voor de volksgezondheid is. Europa moet de belangen van de consument zwaarder laten wegen dan die van enkele multinationals die zich met gentech bezighouden. De gevolgen van genetische manipulatie voor mens en milieu zijn nog onvoldoende onderzocht. Europa moet daarom zijn grenzen dichthouden voor alle vormen van gentech.
Provincie:
Tag(s):