dinsdag, 14. november 2006 - 13:50

Gemeente en MKB-Enschede gaan voor 750 extra banen

Enschede

Op dinsdag 14 november hebben MKB-Enschede, de gemeente Enschede en MKB-Nederland een samenwerkingsovereenkomst getekend met het doel om het ondernemersklimaat te verbeteren en daarmee de economische groei in Enschede te bevorderen. Het doel van de samenwerking is dat door een gezamenlijke inzet er een extra banengroei komt van 1 % per jaar. Dit gebeurt door de invulling van drie thema’s Economische Groei, Vestigingsklimaat en Bedrijfsleven-Onderwijs.

Economische groei
Enschede wil werk maken van de economische groei door bedrijvigheid te ondersteunen, te behouden en te versterken. Dit heeft namelijk grote invloed op het aanbod van arbeidsplaatsen voor alle opleidingsniveaus. Het midden en kleinbedrijf is daarvoor een belangrijke pijler.

MKB-Enschede en de gemeente Enschede gaan actief de markt op om te horen welke problemen de bedrijven hebben, bijv. ten aanzien van financieringsproblemen, innovatie, etc.

Vestigingsklimaat
Een gunstig vestigingsklimaat is een voorwaarde voor bedrijven om optimaal te kunnen functioneren. Economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen steeds opnieuw voor verandering. Versterking van het vestigingsklimaat vereist dan ook constante aandacht. Alleen op die manier blijft Enschede voor bedrijven een aantrekkelijke plaats om zich te vestigen en om door te groeien.

MKB-Enschede en de gemeente Enschede zien breedband als absolute noodzaak om bedrijven te faciliteren. De bereikbaarheid van Enschede is belangrijk en zal verder geoptimaliseerd moeten worden. Ook het open houden van de Luchthaven Twente een belangrijke vestigingsvoorwaarde.

Bedrijfsleven-Onderwijs
De aansluiting op de beroepspraktijk is –zeker vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven- een belangrijke doelstelling. Hiervoor is een nauwere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs noodzakelijk. Bedrijven krijgen daardoor de beschikking over arbeidskrachten die beter voorbereid zijn op de praktijk

MKB-Enschede en de gemeente Enschede willen de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs versterken. Het bedrijfsleven zal zich inzetten voor het beschikbaar stellen van leerbanen.
Provincie:
Tag(s):