vrijdag, 27. januari 2006 - 12:42

Havengebied Harlingen onder de loep

Harlingen

Douane, Koninklijke Marechaussee, Regiopolitie Fryslân, het KLPD dienst Waterpolitie unit Waddenzee en de Belastingdienst hebben op vrijdag 27 januari een grote controleactie gehouden in het havengebied van Harlingen. De 5 diensten controleerden ieder op hun eigen taakgebied. Het terrein werd door circa 80 medewerkers van de diverse diensten gecontroleerd.

De controles omvatten verschillende aspecten. Er werd gecontroleerd op milieuwetgeving, verkeers-, vreemdelingen- en belastingwetgeving. Ook werd gekeken naar veiligheidsaspecten en eventuele smokkel.

Tijdens de operatie werd gebruik gemaakt van een mobiele scanner en drugs- en tabakshonden. Daarnaast werden 2 vaartuigen ingezet om vanaf het water te surveilleren en te controleren.

Tijdens de controle werden circa 365 voertuigen, 11 schepen en 9 bedrijfspanden gecontroleerd. Er werden 7 overtredingen van milieuwetgeving geconstateerd. Het betrof o.a. een lading Pet-flessen bestemd voor Hong Kong waarvoor geen vergunning aanwezig was. In 6 gevallen zullen naheffingen worden opgelegd in het kader van de Motorrijtuigenbelasting.

Zeventien bestuurders hebben een boete gekregen voor overtredingen van de Wegenverkeerswet geconstateerd. De Douane beboette 4 bestuurders voor het illegaal rijden op rode diesel. Eenmaal was sprake van overtreding van de Vreemdelingenwet.

De Arbeidsinspectie legde in 4 gevallen het werk stil vanwege gevaar voor de werknemers. Verder werden 20 waarschuwingen uitgedeeld voor o.a. blootstelling aan gevaarlijke stoffen, onveilige werkplek en valgevaar. Een bestuurder van een auto werd beboet voor het vervoeren van een schaap in de kofferbak.

De Belastingdienst zal in twee gevallen nader onderzoek instellen. Het samenwerkingsverband van de handhavingsdiensten besloot tot deze actie vanuit preventie-overwegingen en om een beter zicht te krijgen op de verschillende activiteiten die plaatsvinden op de noordelijke haventerreinen.

Harlingen was de tweede haven die op deze wijze gecontroleerd werd. Eerder werd de Eemshaven bekeken. In de loop van het jaar zullen ook andere noordelijke havens gecontroleerd worden. Uit oogpunt van effectiviteit en efficiency opereerden de verschillende handhavingsdiensten gelijktijdig en gezamenlijk.
Provincie:
Tag(s):