vrijdag, 27. oktober 2006 - 15:30

Ministerraad stemt in met handel in lachgas

Den Haag

Per 2008 wordt het Europese handelsysteem voor broeikasgasemissierechten uitgebreid met
lachgas (N2O). De ministerraad heeft daar vrijdag op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mee ingestemd. Deze uitbreiding vindt alleen plaats in Nederland en Frankrijk en is een verzoek van de salpeterzuurindustrie. Voor deze uitbreiding moet nog goedkeuring worden verkregen van de
Europese Commissie.

Op dit moment kan in Europees verband alleen worden gehandeld in CO2 emissierechten. Met de toevoeging van N2O kan op een kosteneffectieve manier de uitstoot van broeikasgassen met ruim 4 megaton per jaar worden teruggedrongen. De huidige lachgasemissie van de salpeterzuurindustrie wordt geschat op 5.5 megaton.

In Nederland komt het overgrote deel van de N2O uitstoot voor rekening van de producenten van salpeterzuur, een grondstof voor met name kunstmest. In Nederland zijn er twee belangrijke salpeterzuurproducenten. De uitbreiding van het emissiehandelsysteem met N2O is afgestemd met Frankrijk dat N2O emissies ook zal toevoegen aan het emissiehandelsysteem. In Frankrijk zijn 15 salpeterzuurfabrieken.
Provincie:
Tag(s):