zaterdag, 8. april 2006 - 19:08

Uitbreiding nachtopvang voor daklozen

Amsterdam

De plaatsen voor nachtopvang in Amsterdam worden uitgebreid. In eerste instantie worden er 51 extra tijdelijke plekken voor nachtopvang gerealiseerd. Momenteel zijn er niet genoeg opvangplekken voor alle daklozen. Daarnaast hebben de wethouders Belliot en Aboutaleb besloten om het gebruik van opvangvoorzieningen als voorwaarde te stellen voor het verstrekken van toeslagen op de bijstandsuitkering. Mede door dit besluit moet het aantal opvangplaatsen worden uitgebreid.

Plannen voor de resterende plaatsen worden momenteel ontwikkeld. Stichting HVO-Querido ontvangt een subsidie van ongeveer € 370.000 voor de realisatie van 25 extra opvangplaatsen. Daklozen kunnen hier van 16.30 tot 08.30 uur terecht voor een bed, een maaltijd, een ontbijt en een douche. Daarnaast krijgen ze, als dat nodig is, aanvullende begeleiding en zorg.

Het gebruik van opvangvoorzieningen is als voorwaarde gesteld voor het verstrekken van toeslagen op de bijstandsuitkering. Eerder kregen daklozen automatisch een toeslag van 20% van de Dienst Werk en Inkomen. Dit kwam bovenop de basisuitkering van 50% van het nettominimumloon. De gemeente stelt nu 10% van de toeslag afhankelijk van het gebruik van de nachtopvang. De andere 10% is afhankelijk gesteld van sociale activering.
Provincie:
Tag(s):