vrijdag, 21. april 2006 - 15:35

'WK-prostitutie' onder de loep

Den Haag

Justitie inventariseert signalen over het ronselen van vrouwen, die tijdens het WK in Duitsland gedwongen worden tot prostitutie. Samen met o.a. het Nederlandse expertisecentrum mensenhandel brengt zij deze mogelijke misstand eerst in kaart. Een woordvoerder van Justitie heeft dit vrijdag bevestigd.

‘In het kader van het WK hebben wij net als het Ministerie van Binnenlandse Zaken contact met onze Duitse collegae over allerlei zaken die betrekking hebben op het WK in Duitsland en daar is de mogelijkheid van mensenhandel voor prostitutie er één van, zegt de woordvoerder’. ‘Het gaat hierbij in eerste instantie niet om een strafrechtelijk onderzoek er wordt eerst gekeken of deze geruchten op een waarheid berusten, iets wat een nader onderzoek eerst zal moeten uitwijzen’, aldus de woordvoerder.
Provincie:
Tag(s):