woensdag, 10. januari 2007 - 14:20

100.000 kinderen jaarlijks mishandeld

Den Haag

In Nederland zijn jaarlijks honderdduizenden kinderen slachtoffer van geestelijke of lichamelijke verwaarlozing en mishandeling of seksueel misbruik. De omvang van deze problematiek wordt echter vaak onderschat. Zes op de tien Nederlanders hadden niet gedacht dat het probleem zo groot zou zijn.

Dit blijkt uit een TNS NIPO onderzoek gehouden in opdracht van SIRE.

Ongeveer driekwart van de Nederlanders vindt het een schande dat in een land als Nederland zoveel kinderen langdurig in de knel zitten. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de problemen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien van ouders, familie, buren, overheid, onderwijs, zorg en hulpverlening.

Als het gaat om armoede, zwerfjongeren en de verantwoordelijkheid voor lange wachttijden en gespecialiseerde hulp wordt daarbij meer naar de overheid gekeken en bij mishandeling, jeugdprostitutie en huiselijk geweld naar onderwijs, zorg en hulpverlening. Hoewel een meerderheid van de Nederlanders betwijfelt dat deze problemen in hun omgeving voorkomen, vindt ongeveer 6 op de 10 Nederlanders dat men zich meer verantwoordelijk moet gaan voelen voor het welzijn van kinderen in hun directe omgeving. Mensen met kinderen voelen zich duidelijk meer betrokken bij het onderwerp dan mensen zonder kinderen (71 versus 32%).

Wanneer er sprake is van kindermishandeling, dan is het in 42 procent van de gevallen de (naaste) familie die tot actie over gaat. Wanneer een kind getuige is geweest van huiselijk geweld, is het in ruim een kwart van de gevallen de moeder (26%) en in 29 procent van de gevallen een ander familielid die in actie komt. Frappant is echter dat de vader bijna nooit aan de bel trekt. Een mogelijke verklaring is dat bij 80 procent van de huiselijke geweldincidenten een man de dader is.

Interessant is dat de leeftijd een belangrijke factor is in de betrokkenheid van de Nederlanders. Hoe ouder de Nederlander, hoe meer interesse er is voor dit onderwerp en des te beter het onderwerp bespreekbaar is. Jongeren zijn dan ook minder goed geïnformeerd over het onderwerp.
Provincie:
Tag(s):