vrijdag, 2. november 2007 - 19:04

Aanleg nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg van start

Meppel

De gemeente Meppel is gestart met de aanleg van de nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg, de Europalaan. Deze weg verzorgt de ontsluiting van de nieuwe wijk Berggierslanden en sluit aan op de Industrieweg en de A32, ter hoogte van de afslag Meppel-Zuid.

De Europalaan komt mede tot stand door Europese subsidie. Voorwaarde daarbij is dat de aanlegwerkzaamheden op 1 juli 2008 gereed zijn. De gemeente treft aanvullende voorzieningen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente is gestart met de aanleg van het traject van de Industrieweg tot en met de nieuw aan te leggen rotonde ter hoogte van de Rembrandtlaan / de Valeriaan. Vanaf maandag 5 november zal voor het langzame verkeer van Berggierslanden richting Centrum en omgekeerd een nieuwe tijdelijke langzaam verkeer route in gebruik worden genomen.

Deze begint op de Valeriaan en sluit aan op de Randweg, halverwege de Rembrandtlaan en de Pieter Brueghellaan. De tijdelijke langzame verkeer route over het Sportpark Koedijkslanden komt hiermee te vervallen. Voor het autoverkeer verandert er niets aan de huidige situatie. Na het gereedkomen van het eerste traject zal de ontsluiting van al het verkeer uit en naar Berggierslanden via de Industrieweg of de Rembrandtlaan mogelijk zijn.

De verwachting is dat de rotonde vóór de kerst gerealiseerd zal zijn.
Provincie:
Tag(s):