maandag, 11. juni 2007 - 16:22

Aanpak dertig knelpunten op school-thuisroutes

Rhenen

De gemeente Rhenen wil in drie jaar dertig knelpunten op de diverse school-thuisroutes aanpakken. Daarvoor start binnenkort bij alle Rhenense basisscholen en scholen voor voorgezet onderwijs tegelijk een inventarisatie. In het collegeprogramma van de gemeente Rhenen is onder de noemer ‘veilig op weg naar school’ opgenomen om in 2007 in te zetten op de verbetering van de verkeersveiligheid rondom scholen en op de belangrijke fiets- en looproutes van huis naar school. In samenspraak met ouders en leerkrachten wil de gemeente Rhenen voor iedere school een knelpuntenanalyse maken. En een plan van aanpak opstellen met oplossingsrichtingen.

De oplossingen moeten erop gericht zijn om de verkeersveiligheid op de school-thuisroute en de directe schoolomgevingen door maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving te verbeteren. Secundair doel is het beperken van de (parkeer)overlast voor de omwonenden in schoolomgevingen als gevolg van het haal- en brenggedrag.
Provincie:
Tag(s):