donderdag, 22. februari 2007 - 10:11

Ambulances Noord-Holland Noord sneller ter plaatse

Alkmaar

In 2004 bleek dat niet alle spoedritten van de ambulances in Noord-Holland Noord binnen de landelijk gestelde norm van 15 minuten werden gereden. De ambulancediensten en de meldkamer hebben actie ondernomen, een plan van aanpak opgesteld en met succes verschillende maatregelen ingevoerd. De zorgverzekeraars hebben hiervoor extra geld beschikbaar gesteld.

Om het overschrijdingspercentage van de spoedritten in Noord-Holland Noord terug te dringen was bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het gemiddelde overschrijdingspercentage in de regio is door de verschillende maatregelen uit het plan van aanpak teruggedrongen van 10,19% naar 8,51%.

De regio voldoet nu bijna aan de landelijke norm van 8%. Hierbij moet worden meegenomen dat de vraag naar ambulances in deze periode met ruim 6% is toegenomen, terwijl het aantal ambulances en personeel gelijk zijn gebleven.

De conclusie is dat een deel van de doelstellingen van het plan van aanpak zijn behaald. Het overschrijdingspercentage van de aanrijtijd van het spoedvervoer is verbeterd. De komende periode zullen vooral maatregelen in de bedrijfsvoering bij de meldkamer en de ambulancediensten de overschrijding nog verder terugdringen.
Provincie:
Tag(s):