donderdag, 15. maart 2007 - 9:07

Buurtbewoners mogen meedenken over Kometenbos

Emmeloord

Bewoners van de Sterrenbuurt in Emmeloord worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de informatieavond over de herinrichting van het Kometenbos. De informatieavond wordt gehouden op 3 april 2007, vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens de startavond worden de mensen geïnformeerd over de plannen. Bovendien worden zij gevraagd mee te denken bij het aantrekkelijk maken van de entree van de wijk, inclusief het Kometenbos.

In de ogen van de gemeente betekent ‘aantrekkelijk maken’: een parkachtige inrichting. Tijdens deze avond kan een werkgroep worden geformeerd, bestaande uit omwonenden, die de gemeente tijdens het vervolgtraject bijstaat.

Mercatus Woondiensten gaat een appartementengebouw realiseren (op de hoek van de Saturnusstraat en Kometenlaan). Het gaat om 16 appartementen. Zorginstelling Philadelphia licht tijdens de avond toe voor welke bewoners hier gebouwd gaat worden. Voor de bouw van het appartementencomplex en de herinrichting van het Kometenbos moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Bij dit traject hoort ook een inspraakprocedure. De gemeente wil graag voordat het bestemmingsplan in procedure gaat het interactieve proces met de omwonenden hebben gevoerd.
Provincie:
Tag(s):