woensdag, 7. februari 2007 - 11:46

Cameratoezicht lijkt te werken op de Rotterdamse Boulevard Zuid

Rotterdam

Cameratoezicht op de Boulevard Zuid in Rotterdam heeft duidelijk effect, zo stelde Stefan Papendrecht begin deze maand in de deelraadvergadering.De chef van het politiewijkteam Hillesluis hield een presentatie waarin hij meldingscijfers uit 2006 vergeleek met die uit dezelfde periode in 2005, toen er nog geen cameratoezicht was.

“We hebben het gevoel dat in het gebied waar cameratoezicht is, de veiligheid verbeterd is. Er is een wezenlijk andere sfeer. In de randgebieden komt de situatie op zich niet onveilig over.�

Het cameratoezicht op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk startte 15 februari 2006. Er zijn 22 camera’s geplaatst, vertelde Papendrecht in zijn presentatie. Daardoor is het totaal voor Rotterdam fors toegenomen, naar 72. De beelden worden ‘uitgekeken’ aan de Witte de Withstraat door de dienst Stadstoezicht. Als op één van de vijf schermen criminaliteit wordt waargenomen, volgt een melding. Bij prioriteit 1 of 2 gaat de melding voor directe hulpverlening naar bureau Veranda, bij prioriteit 3 of 4 wordt een speciale eenheid op bureau Sandelingplein gewaarschuwd.

Per maand zijn er 250 tot 280 meldingen, vertelde Papendrecht. Veel meldingen gaan over openbare dronkenschap en wildplassen. “We hebben via de stadsmarinier en de wijkregisseur verzocht om openbare toiletten in dit belangrijke winkelgebied. En ik weet dat er intussen ontwikkelingen zijn om een urinoir te plaatsen.�

Er zijn na de komst van cameratoezicht meer meldingen gedaan van overlast. Winkeldiefstal is afgenomen, net als diefstal van en uit voertuigen. Voor alle categorieën geldt dat de aantallen in het gebied met cameratoezicht meer zijn afgenomen dan in het randgebied. Van een waterbedeffect is volgens Papendrecht geen sprake. “We hebben het gevoel dat ook in de omgeving verbetering is opgetreden. De cijfers leveren geen indicatie van een verplaatsing.�

In het cameratoezichtgebied worden door het publiek over het algemeen meer aangiften gedaan vergeleken met een jaar geleden. Vooral de stijging van het aantal gemelde fietsendiefstallen is opmerkelijk. Papendrecht vermoedt dat de aangevers denken dat door het cameratoezicht de daders eenvoudiger te achterhalen zijn. Hij vertelde ook dat beelden worden nagekeken en opheldering kunnen geven. Maar het gebeurt ook dat een aangegeven misdaad niét is waargenomen door de camera’s, bijvoorbeeld diefstal van mobiele telefoons. In de randgebieden is het aantal aangiften licht gedaald ten opzichte van een jaar geleden.

Bewoners reageren positief op het cameratoezicht, zei Papendrecht te horen te hebben gekregen. “Ook ondernemers zijn positief.� Op een vraag van Serdar Çiçek of de inzet van de politie groter of kleiner is nu er cameratoezicht is, antwoordde Papendrecht eerlijkheidshalve: ‘minder’. De reden is echter dat er vacatures zijn (te weinig afgestudeerden van de politieacademie). “Camera’s vervangen het politietoezicht niet, we moeten de meldingen opvolgen.�


Tot slot tekende hij aan dat het beeld niet volledig met de gepresenteerde cijfers te vangen is. “Het effect van cameratoezicht op de Boulevard Zuid wordt momenteel onderzocht door Bureau Onderzoek op Maat, die bewoners en ondernemers enquêteert. Dat bepaalt in belangrijke mate het antwoord op de vraag of cameratoezicht op de Boulevard Zuid geslaagd is.�
Provincie:
Tag(s):