woensdag, 2. mei 2007 - 14:22

'Dotteren in dagbehandeling is veilig'

Een deel van de patiënten met een vernauwing in een kransslagader kan na een dotterbehandeling direct naar huis. Dat is even veilig als een nacht in het ziekenhuis blijven, blijkt uit onderzoek van de afdeling Cardiologie van het AMC dat is gepubliceerd in het nieuwste nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Circulation. De poliklinische behandeling levert ook een kleine besparing op. Dit heeft het AMC woensdag bekendgemaakt.

Bij dotteren opent de cardioloog een dichtgeslibd bloedvat rond het hart door op de plek van de vernauwing een ballon op te blazen. Die ballon wordt daar heengeleid door een katheter via een klein sneetje in de lies, pols of elleboog. Meestal overnachten de patiënten na de ingreep in het ziekenhuis, voor het geval er bijwerkingen optreden, zoals een bloeding bij de wond of een hartinfarct.

Onderzoekers van de afdeling Cardiologie onderzochten voor het eerst gerandomiseerd of de patiënten al dezelfde dag naar huis kunnen. Aan het onderzoek namen achthonderd patiënten deel die via de lies werden gedotterd. Het waren geen spoedgevallen, maar stabiele patiënten die volgens planning geopereerd werden.

Vier uur na de ingreep werd gekeken wie in aanmerking kwam voor ontslag. Daarvan ging de helft inderdaad naar huis. De andere helft werd, zoals gebruikelijk, opgenomen in het ziekenhuis. Geen enkele patiënt kreeg hartklachten in de eerste 24 uur. En in de daaropvolgende maand was er geen verschil in complicaties tussen beide groepen.

Om in aanmerking te komen voor het snelle ontslag, moet een patiënt voldoen aan een rijtje voorwaarden, schrijven de cardiologen. Indicaties om te blijven zijn bijvoorbeeld veranderingen in het electrocardiogram of pijn op de borst tijdens de observatieperiode, of kleine afwijkingen aan de vaten zoals die kunnen blijken uit de angiografie (een röntgenfoto van de bloedvaten met contrastvloeistof). Ongeveer twintig procent van de patiënten moet op basis van deze criteria alsnog ter observatie in het ziekenhuis overnachten.

Jaarlijks krijgen in Nederland ruim dertigduizend patiënten een dotterbehandeling. Tweederde van de patiënten ondergaat de ingreep tijdens een hartinfarct of bij een dreigend hartinfarct. Bij de overigen is de ingreep gepland. Dagbehandeling van deze groep levert een besparing op van 258 euro per patiënt, berekenden de onderzoekers. Daarnaast blijkt dat patiënten die direct naar huis kunnen tevredener zijn over de ontslagprocedure.
Categorie:
Tag(s):