maandag, 16. april 2007 - 20:51

Drie miljoen euro voor aanleg van 750 hectare nieuw bos

Assen

Het Nationaal Groenfonds maakt vanaf 1 mei 2007 een doorstart met de Boscertificaten. Sinds 2001 heeft de instelling bijgedragen aan de realisering van 2.100 hectare nieuwe bossen in Nederland door een vergoeding te verstrekken aan boseigenaren in ruil voor CO2-vastleggging, hiervan ligt ongeveer de helft in Drenthe.

Medio vorig jaar moest het Nationaal Groenfonds de Boscertificaten stopzetten. Nu biedt de bestemming van drie miljoen euro uit het resultaat van het Nationaal Groenfonds de financiële ruimte om 750 hectare nieuw bos aan te leggen.

Het doel van de Boscertificaten is tweeledig: enerzijds het bevorderen van de aanleg van nieuwe bossen en anderzijds een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Nieuwe boseigenaren krijgen in ruil voor het ‘vastleggen’ van CO2 een vergoeding uit het Nationaal Groenfonds.

Al jaren voor de komst van de Boscertificaten heeft Drenthe zich sterk gemaakt voor de aanleg van nieuwe bossen. Daardoor is de provincie inmiddels 2.500 hectare bos rijker. Omgerekend naar CO2-opslag komt dat neer op 750.000 ton.

Het Nationaal Groenfonds hanteert het systeem van Boscertificaten op verzoek van de ministeries van LNV en VROM. De CO2, die op die manier wordt vastgelegd, wordt verhandeld met bedrijven en overheden die een CO2-neutrale bedrijfsvoering nastreven. Die storten geld in het fonds in ruil voor CO2-rechten.
Provincie:
Tag(s):