vrijdag, 8. juni 2007 - 14:25

FC Twente bereikt accoord uitbreiding stadion

Enschede

Het college van burgemeester en wethouders en de Raad van Commissarissen van betaald voetbalorganisatie FC Twente hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen dat uitbreiding van de capaciteit van het Arke Stadion mogelijk maakt. Dit heeft de gemeente Enschede vrijdag bekendgemaakt.

Het akkoord heeft betrekking op de financiering, de gezamenlijke inspanningen en de voorwaarden die daarbij gelden. De overeenkomst die gesloten kan worden als de gemeenteraad van Enschede ermee instemt, brengt de uitbreiding van het stadion binnen bereik.
Naar verwachting buigt de Enschedse gemeenteraad zich binnen een maand over het voorstel.

De belangrijkste onderdelen van de overeenkomst:
• De gemeente Enschede schaart zich achter de plannen van FC Twente voor uitbreiding van de capaciteit tot maximaal 25.000 bezoekers en start een artikel 19.2 procedure (Wet Ruimtelijke Ordening) om de uitbreiding planologisch mogelijk te maken.

• Herziening van de financiële verhoudingen met FC Twente, waaronder
het verstrekken van een gemeentelijke lening van € 20 miljoen aan FC Twente voor de herfinanciering van de bestaande leningen en ten behoeve van de uitbreiding van het stadion. De herziening is gekoppeld aan een pakket van financiële afspraken.

• overdracht van het Drienerlo-bedrijvencentrum (in het stadion) van de gemeente aan FC Twente voor de prijs van € 4.000.000,- kk.

• verkoop van de voor de uitbreiding benodigde grond aan FC Twente.

• De uitbreiding van het stadion dient mede de intensivering van de maatschappelijke activiteiten van FC Twente. FC Twente onderscheidt zich als betaald voetbal organisatie in positieve zin door het uitgebreide pakket aan maatschappelijke activiteiten. Gezien de recente aanwijzing van de Enschedese wijk Velve-Lindenhof tot een van de 40 landelijke prioriteitswijken past een uitbreiding van de activiteiten van FC Twente naar deze wijk heel goed in de integrale aanpak voor Velve-Lindenhof.
Provincie:
Tag(s):