vrijdag, 23. maart 2007 - 11:57

GALM-project groot succes

Purmerend

Bewegen is belangrijk voor iedereen en de gemeente Purmerend heeft daarom sinds een aantal jaren een project voor senioren. Senioren aan het bewegen krijgen én houden. Dat is het doel van het sportproject GALM (Groninger Actief Leven Model).

De afdeling Sport en Recreatie van de gemeente Purmerend is in februari 2004 gestart met dit project en inmiddels zijn er nog altijd mensen actief aan het sporten die in de afgelopen jaren aan het project hebben deelgenomen.

Inmiddels zijn wekelijks ruim tweehonderd Purmerenders tussen de 55 en 65 jaar uit de wijken Gors, Wheermolen, Centrum en Overwhere actief in de weer.

Het GALM-project ging in alle wijken van start met een zogenaamde fitheidstest. Vervolgens kregen de deelnemers een sportprogramma van elf weken aangeboden. Tijdens deze lessen maakten zij kennis met diverse sporten zoals badminton, diverse balsporten en conditietraining.

In de wijk Overwhere Noord en Molenkoog worden de deelnemers van de introductielessen binnenkort uitgenodigd zich op te geven voor het vervolgprogramma van een jaar dat in september 2007 van start zal gaan.
Deze 134 deelnemers maken binnenkort ook een aantal 'uitstapjes'. Zo kunnen zij sportief wandelen vanuit wijkcentrum 't Noot of een fitnessles volgen bij squashcentrum Purmerend. Dit gebeurt allemaal onder deskundige begeleiding.

Petra Schilp van de afdeling Sport en Recreatie houdt zich bezig met aangepast sporten en sporten voor ouderen. Ze vertelt: "Wij benaderen vanuit ons bestand de ouderen en nodigen hen uit voor een eerste fittest. Uiteraard kunnen senioren ons ook zelf benaderen wanneer ze willen meedoen aan het project. Het leuke is dat inwoners van eenzelfde leeftijdsgroep en elkaar kennen uit de wijk elkaar bij het sporten tegenkomen. Dat maakt mensen heel enthousiast."

De deelnemers van de wijken Gors, Wheermolen, Overwhere Zuid en Centrum hebben dit traject al achter de rug. Zij zijn inmiddels alweer anderhalf jaar wekelijks, onder deskundige leiding, aan het sporten in een gymzaal in de buurt. Zij kunnen op 31 maart aanstaande meedoen aan de tweede afsluitende fitheidstest in sporthal de Karekiet. Zo kunnen zij meten of deze sportactiviteiten effect hebben gehad op hun fitheid.

Door het project stromen Purmerenders door naar reguliere sportverenigingen en dat is ook het einddoel van het GALM project.

Purmerenders die meer willen weten over het project of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met het Sportservicecentrum van de afdeling Sport en Recreatie, telefoonnummer 452312.
Provincie:
Tag(s):