donderdag, 22. maart 2007 - 14:12

Geen 1 aprilgrap: Leerstoel Seksuologie aan Universiteit Maastricht

Maastricht

De Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) stelt met ingang van 1 april 2007 een bijzondere leerstoel Seksuologie in aan de Universiteit Maastricht. De komende vijf jaar houdt prof. dr. Jacques van Lankveld zich bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van de Seksuologie, met bijzondere aandacht voor het ontwikkelen en evalueren van cognitief-gedragstherapeutische interventies bij seksuele stoornissen. Het onderzoek is ingebed binnen het onderzoeksinstituut Experimentele Psychopathologie van de UM.

Tot zes jaar geleden waren er vijf leerstoelen Seksuologie aan diverse universiteiten in Nederland. Nadat deze om diverse redenen in snel tempo verdwenen, was er in Nederland geen basis om met betrekking tot seksuologie goed wetenschappelijk onderzoek op te zetten en goed gestructureerd onderwijs te bieden aan studenten.

De Nederlandse Vereniging voor Seksuologie, een wetenschappelijk vereniging met als missie het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de seksuologie in Nederland, heeft daarom geijverd voor een bijzondere leerstoel. Daarmee wil de NVVS ook signaleren dat een wetenschappelijke benadering van seksuologie in onze maatschappij zeer gewenst is. ‘Seksualiteit neemt een grote plaats in vele domeinen in van de samenleving maar wordt veelal benaderd vanuit impliciete of expliciete waarden en normen zonder dat er een grondslag ligt vanuit degelijk onderzoek’ aldus Peter Leusink, vice-voorzitter van de NVVS.

Het is de bedoeling dat de hoogleraar in de komende vijf jaar een aantal promotietrajecten en internationale wetenschappelijke publicaties tot stand brengt. Verder houdt hij zich bezig met de opzet en ontwikkeling van het Centrum Seksuologie, in samenwerking met ProPsy in Sittard, het Academisch Ziekenhuis Maastricht, Mondriaan Zorggroep Heerlen, en Riagg Maastricht. Van Lankveld wordt ook de wetenschappelijke coördinator van het Centrum Seksuologie, dat gevestigd wordt in Maastricht
Provincie:
Tag(s):