woensdag, 31. januari 2007 - 19:55

Gele en rode kaartensysteem in De Wolden

Zuidwolde

Om de inzamelkosten van afval te kunnen blijven beheersen, gaat de gemeente De Wolden er scherper op toezien dat inwoners de scheidings- en aanbiedregels optimaler naleven.

Als instrument hiervoor wordt met ingang van februari 2007 ‘het gele en rode kaartensysteem’ ingevoerd. Op deze kaarten staan zeven regels vermeld die, bij het structureel opvolgen ervan, zorgen voor een verdere verbetering van het inzamelen van afval.

Wanneer medewerkers van de inzameldienst constateren dat het afval niet volgens de regels wordt aangeboden, kunnen zij de eigenaar van de container met behulp van een gele of rode kaart daarop attenderen. Op de kaart wordt aangekruist aan welke regel(s) de eigenaar de volgende keer moet denken, bijvoorbeeld ‘uw container was te zwaar’ of ‘uw container stond niet op de goede plek’. Bij een gele kaart wordt de container wel geleegd.

Na twee gele kaarten bestaat de mogelijkheid dat er een rode kaart wordt uitgereikt. De consequentie is dan dat de container niet geleegd wordt; tegen betaling zal dit alsnog gebeuren.

De gemeente benadrukt op de gele en rode kaarten nogmaals dat het systeem vooral bedoeld is om de inzameldienst zo goed mogelijk zijn werk te laten doen. De spelregels zijn na te lezen op www.dewolden.nl, onder de rubriek actueel, afvalinzameling-2007.
Provincie:
Tag(s):