maandag, 19. maart 2007 - 21:16

Gemeente Hoorn komt opnieuw met budget startersleningen

Hoorn

De gemeente Hoorn heeft besloten om opnieuw budget beschikbaar te stellen voor het verstrekken van startersleningen. Het gaat dit jaar om een bedrag van 400.000 euro. Omdat het rijk dit budget verdubbelt, komt er een bedrag van 800.000 euro beschikbaar.

De regeling is voor starters op de woningmarkt. Door het beschikbaar stellen van een extra lening onder zeer gunstige voorwaarden verlaagt de gemeente hun woonlasten bij de eerste koop van een eigen woning.

Starters komen in aanmerking voor de regeling als ze nu nog inwonend zijn, maar ook als ze nu in een huurwoning wonen of als zij hun huurwoning kunnen kopen. In de loop der jaren hebben al bijna 100 starters gebruikgemaakt van de regeling.

Een belangrijke reden voor de gemeente om opnieuw geld beschikbaar te stellen voor de starterslening is dat veel huishoudens die voor de eerste keer een woning willen kopen dat op eigen kracht niet meer kunnen. Dat komt vooral door de gestegen woningprijzen.
Provincie:
Tag(s):