vrijdag, 23. maart 2007 - 10:44

Gemeente Utrecht vordert loonkostensubsidie terug

Utrecht

De gemeente Utrecht gaat bij het Hof van Eden loonkostensubsidie terugvorderen en zal geen loonkostensubsidie meer verstrekken. Uit een recent afgegeven accountantsverklaring blijkt dat het Hof van Eden in 2006 geen deugdelijke loonadministratie heeft gevoerd en dat er vanaf het vierde kwartaal 2006 geen verloning heeft plaatsgevonden. Het bestuur van de Stichting Hof van Eden is hiervan op de hoogte gesteld.

Begin 2007 is de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Utrecht een onderzoek gestart naar de gesubsidieerde arbeidsplaatsen bij het Hof van Eden. Begin maart is de accountantsverklaring over de loonkostensubsidie 2006 ontvangen. Daaruit blijkt dat het Hof van Eden geen deugdelijke salarisadministratie heeft gevoerd en er vanaf het vierde kwartaal geen verloning heeft plaatsgevonden. Hiermee voldoet het Hof van Eden niet aan de subsidievoorwaarden en heeft het ten onrechte een bedrag van bijna € 26.000 aan voorschotten ontvangen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het Hof van Eden – naast de loonvorderingen van werknemers en ex-werknemers - nog een schuld van circa € 11.000 heeft bij Belastingdienst, UWV en een derde partij. Daarbij komt ook nog een schuld van circa € 150.000 aan de gemeente vanwege de ontruiming van Lunet II. Op grond hiervan heeft het college van B&W besloten bij het Hof van Eden € 26.000 aan te veel ontvangen voorschotten terug te vorderen en geen loonkostensubsidie meer aan het Hof van Eden te verstrekken.
Provincie:
Tag(s):