donderdag, 1. november 2007 - 8:51

Grond bij station Delfzijl wordt gesaneerd

Delfzijl

Op maandag 5 november 2007 start de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) met een bodemsanering in en naast het stationsgebouw van Delfzijl. De grond is hier verontreinigd met minerale olie en PAK (PolyAromatische Koolwaterstoffen). De werkzaamheden gaan ongeveer twee weken duren. Dit maakte de gemeente Delfzijl bekend.

Er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur. Gedurende de sanering is de directe omgeving van de oostzijde van het stationsgebouw afgezet voor publiek en verkeer.

Onder de oostelijke muur van het stationsgebouw is de grond tot ongeveer anderhalve meter diep verontreinigd met minerale olie. Ook het grondwater is hier verontreinigd.

Direct naast het gebouw is aan de noordoostzijde van het gebouw PAK in de grond aangetroffen, vanaf anderhalve meter tot ongeveer drie meter diep. PAK is een reststof die ontstaat na bijvoorbeeld verbranding van kolen en bevindt zich onder andere ook in carbolineum. Waarschijnlijk is de bodemverontreiniging bij het stationsgebouw ontstaan door vroegere bedrijfsactiviteiten op de locatie, waarbij opslag van kolen en olie plaatsvond. Bij morsingen zijn deze in de bodem terecht gekomen.
Provincie:
Tag(s):