maandag, 12. februari 2007 - 16:02

Hogeschool en Zorgbelang tekenen samenwerkings-overeenkomst

Groningen

Maandag tekende Zorgbelang Groningen en de Hanzehogeschool Groningen een samenwerkingsovereenkomst, waarmee zij een structurele samenwerking formeel bekrachtigen. Met financiële steun van het VSB-fonds en het Skanfonds werken beide instellingen aan het ontwikkelen van de opleiding ‘Van ervaring naar ervaringsdeskundigheid.’ De opleiding is bedoeld voor mensen die in hun leven te maken hebben met een lichamelijke of psychische beperking.

De eerste zeventien cursisten hebben inmiddels met succes een certificaat behaald. De opleiding biedt mogelijkheden aan mensen om - voortbouwend op de ervaringskennis die zij hebben opgebouwd in het leren leven met een beperking - zich verder te ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker ingeschakeld als adviseur, maar ook als gastdocent in opleidingen.

Zorgbelang Groningen werkt in de provincie Groningen als belangenbehartiger voor patiënten en mensen met een psychische of lichamelijke beperking. In de praktijk werkt zij bij voorkeur samen met ervaringsdeskundigen die ingezet worden en de dialoog aangaan met opleidingen voor hulpverleners en meewerken aan het verhogen van de kwaliteit en modernisering van de hulpverlening. De Hanzehogeschool Groningen wil graag meer ervaringsdeskundigen inzetten bij het onderwijs en het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s.

Zorgbelang Groningen is de provinciale organisatie die patiënten en mensen met een beperking en hun organisaties ondersteunt bij hun individuele en collectieve belangenbehartiging. Zorgbelang Groningen komt op voor goede en vraaggestuurde woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Groningen, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen ook als zij door ziekte, ongeval, handicap, ouderdom tijdelijk belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren.

Het lectoraat Rehabilitatie valt onder de Academie voor Sociale Studies en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen. Het lectoraat heeft als doel om in wisselwerking met het werkveld (projecten/ontwikkeling), de wetenschap (toegepast onderzoek) en het onderwijs het kennisdomein Rehabilitatie verder tot ontwikkeling te brengen.
Provincie:
Tag(s):