donderdag, 1. maart 2007 - 15:13

Illegale hondenfokker bekeurd

Heemskerk

Tijdens een controle is een illegale hondenfokker uit Heemskerk bekeurd. De man, eigenaar van een kas in Heemskerk, bleek illegaal te handelen in honden en katten. De man kreeg een bekeuring omdat hij geen vergunning heeft voor handel in honden en katten, omdat hij geen vakbekwaamheidspapieren heeft en omdat hij handelt in strijd met het bestemmingsplan. Dit heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt.

Ook kreeg de man een bekeuring omdat de huisvesting en omstandigheden van de dieren niet voldoen aan de eisen die in het Honden en Kattenbesluit staan. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Regionaal Milieuteam van de Politie Kennemerland, de Algemene Inspectiedienst, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de Milieudienst IJmond, de gemeente Heemskerk en de Belastingdienst.

Bij de controle zijn in totaal 83 honden aangetroffen, waarvan 26 pups. Een dierenarts constateerde dat 5 honden direct door een dierenarts behandeld moesten worden. Justitie ziet er streng op toe dat de omstandigheden qua dierenwelzijn en gezondheid op korte termijn in orde worden gemaakt.

De Milieudienst IJmond heeft geconstateerd dat de eigenaar in strijd handelt met zijn vergunning en dat hij een vergunning aan zou moeten vragen voor de feiten die vandaag geconstateerd zijn. De milieudienst IJmond gaat de eigenaar bestuurlijk aanschrijven.

De gemeente Heemskerk heeft een controle uitgevoerd op de benodigde vergunningen, het bestemmingsplan en de bouwvergunning. De man bleek daar allemaal niet aan te voldoen. Er was reeds een bestuurlijk traject in gang gezet om deze ongewenste situatie te beëindigen Dit bestuurlijke traject wordt natuurlijk voortgezet. De belastingdienst heeft een eigen controle gehouden en gaat dat onderzoek voortzetten.
Provincie:
Tag(s):